You, the petitioner
Muzee logo

Red Muzee Nu!

1,591 signatures

Muzee Scheveningen dreigt door de bezuinigingsplannen van de gemeente zijn subsidie vanaf 2013 te verliezen. En dat zou het einde betekenen van het museum. Laat het zover niet komen en steun het museum massaal! Dat kan door het tekenen van een petitie op deze website. U laat Muzee toch niet zinken?

Alleen als u in Den Haag woont en ouder bent dan 14 jaar is uw ondersteuningsverklaring geldig. Daarom moet u uw volledige adres (straat, huisnummer en postcode) en uw geboortedatum invullen. Dit kunt u pas invullen nadat u de e-mail heeft ontvangen om uw ondertekening te bevestigen. Heeft u die e-mail gemist, ga naar 'help' en vul onderaan uw e-mailadres opnieuw in.

Petition

We

Inwoners van Scheveningen & Den Haag en geïnteresseerden in de Scheveningse cultuur & natuurhistorie

 

establish that:

dat het Haagse college van b&w op 30 aug. jl. een nieuw Beleidskader Kunst en Cultuur heeft vastgesteld, waarin het ‘mogelijk noch wenselijk [wordt geacht] om voor elk stadsdeel of elke afzonderlijke bevolkingsgroep een eigen museum of voorziening te subsidiëren vanuit de cultuurbegroting, temeer daar hun betekenis veelal meer sociaal maatschappelijk dan museaal is’, waardoor Muzee Scheveningen gedwongen is om in 2013 tot sluiting over te gaan

 

and request

de leden van de Haagse gemeenteraad om Scheveningen met zijn rijke cultuurhistorie niet over één kam te scheren met andere Haagse stadsdelen, Muzee niet als een veredeld buurthuis te beschouwen maar als een geregistreerd museum en niet nu reeds vast te leggen, dat het museum vanaf 2013 geen subsidie meer zal ontvangen, zodat Muzee een eerlijke kans krijgt om zijn meerjarenplannen te presenteren aan de Adviescommissie Kunst en Cultuur 2013-2016

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2011-12-13 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Paul de Kievit 
Organisation:
Muzee Scheveningen 
Website:

History

Signatures