You, the petitioner
Image

Red mijn diploma

10,731 signatures

#REDMIJNDIPLOMA is een actie voor jou om als eindexamenleerling je stem te laten horen over het gebrek aan maatregelen voor het eindexamen in 2023. Teken deze petitie om je stem te laten horen en gezamenlijk te strijden voor een extra herkansing en het spreiden van je examens over twee tijdvakken.

Petition

We

het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) (@LAKSstagram) eindexamenleerlingen,

 

observe

dat:

  • de huidige eindexamenkandidaten het grootste deel van hun onderwijs in de coronapandemie hebben doorgebracht
  • dit gevolgen heeft gehad voor hun ontwikkeling
  • hoewel er geen schoolsluitingen zijn, er door lerarentekort veel lesuitval is
  • examenkandidaten stress ervaren en twijfels hebben over hun kans van slagen voor het eindexamen
  • examenkandidaten, met beperkte maatregelen voor het eindexamen, geen eerlijke kans krijgen om te slagen.

 

and request

de minister eindexamenleerlingen tegemoet komt en meer maatregelen neemt om een eerlijke kans van slagen te geven. Het LAKS, namens eindexamenleerlingen, verzoekt de minister om de volgende maatregelen te treffen:

  • een extra herkansing voor de eindexamens
  • de mogelijkheid tot spreiden van eindexamens over twee tijdvakken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Lead petitioner:
Janouke van Meerveld 
Organisation:
Landelijk Aktie Komitee Scholieren 

History

Signatures

Updates

Antwoorden Dennis Wiersma examens in het voortgezet onderwijs in 2023

"Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de commissie over mijn brief van 21 februari 2023 inzake mijn reactie op het verzoek van de commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma"

aanbiedingsbrief

Beslisnota inzake Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van de commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023 (Kamerstuk 31289-532)

.

2023-03-28

LAKS overhandigt petitie '#redmijndiploma' aan de Tweede Kamer

Op 17 januari 2023 van 13:45 tot 14:00 uur overhandigt LAKS de petitie aan de Tweede Kamer, via de Kamercommissie. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Statenpassage in het Tweede Kamergebouw.

Bron: Tweedekamer.nl.

2022-12-24