U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

41.420 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01.01.2025 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

NRC: Ongebruikte medicijnen worden vaak vernietigd. Dat moet anders, zeggen huisartsen en apothekers

Nederland vernietigt elk jaar voor minstens 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen. Dat is niet meer uit te leggen in deze tijd van tekorten, vinden huisartsen en apothekers.

+Lees meer...
02.03.2023

We trekken de petitie in de breedte

Leiden 01-03-2023

Continue inzet helpt om een vastlopend systeem te veranderen.

Enige tijd geleden hebben 55.000 mensen de petitie getekend voor het behoud van de Huisarts. Deze petitie was bedoeld om de huisartsenaktie op het Malieveld te ondersteunen.

+Lees meer...

De betrokkenheid van mensen bij het protest van 10.000 huisartsen was groot en 55.000 mensen die grotendeels niet aanwezig waren lieten op die manier ook hun stem horen. Er waren meer petities ter ondersteuning, ook van de organisatie van het protest, met ongeveer dezelfde inhoud maar met veel minder stemmen. Aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de Huisartsengeneeskunde middels het indienen van een tweede petitie met een min of meer gelijkluidende inhoud werd afgeraden. De vragen zijn immers in behandeling genomen en de antwoorden zullen niet anders zijn. Het is jammer dat die ruim 55.000 duizend ondertekenaars de frustraties niet hebben mogen onderstrepen. Dit betreur ik als initiatiefnemer, de politiek is gevoelig voor grote aantallen. Om deze reden wil ik U benaderen om twee petities onder de aandacht te brengen, waarvoor wel een afspraak is gemaakt en die de mogelijkheid geven de onder veel professionals levende onvrede over een vastlopend systeem te uiten. Het is geen toeval dat er aan de biodiversiteit vele paarse krokodillen zijn toegevoegd. Dit zijn er twee. De eerste petitie over vernietiging van goede medicijnen wordt 7 maart aan de vaste Kamercommissie aangeboden en die kan nog versterkt worden door te tekenen en te delen https://gebruikrestmedicatie.petities.nl

De tweede betreft een weer ongelukkig preferentie beleid waardoor Apothekers, Huisartsen en Patiënten weer tegenover elkaar komen te staan. Deze sluit 15 maar en zal aan de Zorgverzekeraars worden aangeboden. Teken en deel graag ook deze: https://preferenteinsulinecz.petities.nl De rol van Zorgverzekeraars is groot en moet door bewustwording worden bijgestuurd.

Het belooft een waardige maar ook spectaculaire aanbieding te worden.

Hoogachtend Walter Schrader Huisarts en Rampenarts (R.O.N)

Bovenstaand verzoek was gericht aan de ondertekenaars petitie Behoud de Toegang tot de Huisartsenzorg. https://toegangtothuisarts.petities.nl

02.03.2023

Uit het Milieu platvorm Zorgsector

Medicijnresten in afvalwater In Nederland gebruiken we steeds meer medicijnen. RIVM rekende uit dat per jaar 190.000 kg medicijnresten in het watermilieu terecht komen.

+Lees meer...

Dat is dus ná de zuivering bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het overgrote deel daarvan (ca 90%) komt vrij uit huishoudens, een klein deel uit zorginstellingen.

Medicijnresten verstoren de waterkwaliteit en leiden tot de volgende 3 consequenties:

Resistentie voor medicatie wordt sneller bereikt, waardoor deze niet of minder goed meer werkt; Waterleven wordt beschadigd: Pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen; Anticonceptiemiddelen veranderen geslacht bij vissen; Antipsychotica verstoren het gedrag van bepaalde dieren. Drinkwaterbereiding wordt moeilijker Het gevaar van resistentie Volgens de WHO is Antimicrobiële resistentie (AMR) één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid en voedselveiligheid. In 2050 zouden resistente micro-organismen meer mensen doodmaken dan kanker. Simpelweg doordat de antibiotica en andere medicijnen niet meer werken.

27.02.2023