U, de petitionaris
Whatsapp image 2017 04 10 at 20.40.33

Red het Oranjeveld in Drunen

1.061 ondertekeningen

Het Oranjeveld is een begrip in Drunen en biedt aan vele kinderen dagelijks een plek om te voetballen, spelen of andere activiteiten plaats te laten vinden. Deze plek mag niet verloren gaan. Het bouwen van sociale huurwoningen op deze plek is onacceptabel.

Petitie

Wij

Bewoners van de gemeente Heusden

 

constateren

  • Dat het Oranjeveld een begrip is in Drunen waar vele kinderen dagelijks een plek om te voetballen, spelen of andere activiteiten plaats te laten vinden.

  • Daarnaast staat het Oranjeveld bekend als de plek waar het circus haar shows opvoert en waar de kermisexploitanten ieder jaar hun onderkomen vinden.

  • Naast deze sociale activiteiten heeft het oranjeveld zich ook bewezen als uitwijklocatie voor parkeren bij drukbezochte evenementen in Drunen.

 

en verzoeken

De Gemeente Heusden haar keuze om het Oranjeveld verloren te laten gaan herziet en deze locatie van de lijst met mogelijke kandidaten verwijderd.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Heusden 
Petitieloket:
Kenmerk:
RIB-85937-511 
Einddatum:
22-06-2017 
Antwoord verwacht:
20-07-2017 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Jonathan Schlüter 
Organisatie:
Initatiefgroep "Red het oranjeveld" 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Nogmaals dank aan de volgende gemeentelijke partijen

Beste ondertekenaar van de petitie Red het Oranjeveld,

In tijden van verkiezingen is het voor vele bewoners van de gemeente Heusden een lastige keuze om een juiste beslissing te maken waar uw stem naar toe gaat.

Namens onze actiecomité "Red het oranjeveld" willen wij nogmaals onze dank uit spreken aan de volgende partijen: Heusden Transparant, Gemeente Belangen, D66 en CDA die enkele maanden geleden hard hebben gestreden voor het behoud van het Oranjeveld. Zonder hun hulp was de kans zeer groot geweest dat deze mooie groene plek in Drunen ruimte had moeten maken voor nog meer nieuwbouw.

Mocht u nog geen keuze hebben kunnen maken waar uw stem heen gaat, denk dan nogmaals aan deze partijen en hun leden.

+Lees meer...

Met vriendelijke groet,

Actiecomité "Red het oranjeveld"

04-03-2018

Petitie overhandigd op woensdag 21 juni

Beste ondertekenaar van de petitie Red het Oranjeveld,

Waar we voorheen te boek stonden als groene gemeente lijkt het beleid van het gemeentebestuur er nu vooral op gericht om elk resterend stukje groen te gelde te maken ten behoeve van woningbouw.

Eerst was het groene hoekje van Haestrechtstraat / Oranjestraat in Braken-Oost te Drunen aan de beurt en nu het groene hart van de wijk Braken-Oost en de nieuwe wijk Plan Dillenburg, het Oranjeveld. Helaas is dit niet alleen het geval met de groenstroken in de kern Drunen maar lijkt het gemeentebeleid erop gericht te zijn om de grotere groenvoorzieningen in te zetten voor bebouwing.

Op een druk bezochte informatieavond in de Stulp te Drunen, op dinsdag 6 juni jongstleden, was duidelijk te horen dat de aanwezigen zich verzetten tegen bebouwing van het Oranjeveld.

+Lees meer...

Er werd door vertegenwoordigers van Woonveste en de gemeente Heusden driftig geschoven met huizenblokken en / of een appartementencomplex op een kaart van het Oranjeveld, maar op de vraag of er alternatieven zijn als locatie voor sociale woningbouw, werd niet inhoudelijk geantwoord. Veel bezoekers van de informatieavond hadden dan ook de indruk dat de avond slechts een formaliteit was en dat ze voor een voldongen feit gesteld werden.

Politiek bedrijven is vooruitzien. Als de behoefte aan sociale woningbouw zo groot is waarom is deze woningbouw niet opgenomen in Plan Dillenburg? Blijft de gemeente zoeken naar uitbreidingslocaties in de kernen totdat er geen groen meer te vinden is of moet er gekeken worden naar herontwikkeling van bestaande bouw? Wanneer is de kern Drunen vol gebouwd? Wat zijn de gemeenteplannen / visie op lange termijn voor de kernen?

Er is veel verzet tegen de bouwplannen op het Oranjeveld en er zijn door bezoekers alternatieven aangedragen. Deze alternatieven zijn overigens ook geopperd op de informatieavond.

Weggepoetst worden alle eerder gemaakte afspraken in het gemeentebestuur van Drunen, om het Oranjeveld te behouden voor evenementen, als speelveld en als groene hart van de wijk Braken-Oost. Volgens Adri van den Hoven, voormalig wethouder en gemeenteraadslid in onze gemeente, ook aanwezig op de informatieavond in De Stulp, bestaan er stukken waarin het besluit door de gemeenteraad is vastgelegd om het Oranjeveld in zijn huidige omvang en met de huidige bestemming, voor de toekomst te behouden.

In april van dit jaar is er door de bewoners van Braken-Oost een petitie gestart 'Red het Oranjeveld in Drunen'. Deze petitie is inmiddels ruim duizend keer ondertekend. Natuurlijk willen we als bewoners van de gemeente Heusden een duidelijk signaal afgeven naar het gemeentebestuur en de politieke partijen.

Op woensdag 21 juni is er een voorlichtingsvergadering over het Oranjeveld en von Suppéstraat in de gemeenteraad van Heusden en op dinsdag 11 juli wordt in de gemeenteraad besloten of het bebouwen van het Oranjeveld gefinancierd gaat worden, er aan de ontwikkeling gewerkt kan worden en het bestemmingsplan van het Oranjeveld gewijzigd moet worden. Het is van belang dat wij, de burgers van de gemeente, laten weten in die gemeenteraadsvergaderingen lijnrecht tegenover de politiek te staan. Een grote aanwezigheid van bezorgde burgers is een duidelijk signaal aan de politiek dat we het bestaande groen in de woonwijken willen behouden.

*Wij hopen op een grote opkomst van bewoners vanuit onze gemeente om een tegengeluid te laten horen, tegen het beleid om alle grotere groenstroken in te zetten voor bebouwing! Laten we onze gemeente leefbaar en groen houden. *

Beide vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis van Vlijmen (Locatie: Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen).

Komt u ook?

22-06-2017