You, the petitioner
Polderpark cronesteyn   anne marie van dam

Red het Groene Hart van Zuid-Holland

2,521 signatures

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen.

Petition

We

Natuur en milieufederatie Zuid-Holland en medestanders

 

observe

  • Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen.
  • Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren.
  • De totale ruimtevraag bij bouwen in de natuur is namelijk nog veel groter omdat ook alle benodigde infrastructuur nog gemaakt moet worden. Dit gaat ten koste van het Groene Hart. (bron: Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland, PZH 13/10/2022)
  • Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat ons niet verder helpen.

 

and request

Dat er in het Groene Hart buiten de bebouwde kom niet gebouwd mag worden op plekken waar nu nog niet gebouwd is. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit vóór het Groene Hart en het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Lead petitioner:
Alex Ouwehand  
Organisation:
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  

History

Signatures