U, de petitionaris
Polderpark cronesteyn   anne marie van dam

Red het Groene Hart van Zuid-Holland

4.496 ondertekeningen

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen.

Petitie

Wij

Natuur en milieufederatie Zuid-Holland en medestanders

 

constateren dat:

  • Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen.
  • Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren.
  • De totale ruimtevraag bij bouwen in de natuur is namelijk nog veel groter omdat ook alle benodigde infrastructuur nog gemaakt moet worden. Dit gaat ten koste van het Groene Hart. (bron: Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland, PZH 13/10/2022)
  • Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat ons niet verder helpen.

 

en verzoeken

Dat er in het Groene Hart buiten de bebouwde kom niet gebouwd mag worden op plekken waar nu nog niet gebouwd is. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit vóór het Groene Hart en het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen.

Het antwoord

Petitie overhandigd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland

Op 24 mei hebben wij de petitie overhandigd tijdens de commissievergadering van RWE aan de gedeputeerde Anne Koning. Alex Ouwehand heeft ingesproken tijdens deze vergadering.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Zuid-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
18.04.2023 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Alex Ouwehand  
Organisatie:
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie overhandigd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland

Op 24 mei hebben wij de petitie overhandigd tijdens de commissievergadering van RWE aan de gedeputeerde Anne Koning. Alex Ouwehand heeft ingesproken tijdens deze vergadering..

25.05.2023