You, the petitioner
Img 9249

Red het groen in de Kovelaarstraat

93 signatures

De politie kon vrijdag 12 februari nog nèt de onrechtmatige kap van de laatste monumentale boom door een projectontwikkelaar voorkomen.

Petition

We

  • Bewoners van de Kovelaarstraat;
  • Omwonenden rond de Kovelaarstraat;
  • Burgers van Utrecht

 

observe

Dat B &W Utrecht niet luisteren naar hun inwoners en bovendien het democratisch proces frustreren:

Zij schuiven bezwaren van bewoners (grove aantasting van leefklimaat, woongenot en verkeersveiligheid) tegen een voorgenomen bouwproject in de Kovelaarstraat terzijde, maar verlenen wél volledig medewerking aan de projectontwikkelaar om ALVAST ALLE GROEN IN DE STRAAT TE KAPPEN vóórdat dat er een ontwerpbesluit over het bouwproject ter inzage ligt.

 

and request

  • Haar besluit inzake de kapvergunning D101500_I21880367 op te schorten tot een DEFINITIEVE beslissing is gevallen over het voorgenomen nieuwbouwproject van firma Altro.
  • Opnieuw met de BEWONERS in contact te treden om het probleem van bestaande én te verwachten toename van de verkeersonveiligheid te onderkennen.
  • Andere bestemmingen dan nieuwbouw voor het achterterrein te onderzoeken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Rosa Goverde 

History

Signatures