You, the petitioner

Red de studie Frans aan de Universiteit Leiden

4,137 signatures

Op 17 april is de petitie in Spui 25 te Amsterdam aangeboden tijdens een debat over 'Onrust in de geesteswetenschappen'. Kort daarna ontvingen wij het bericht dat de opheffing van een zelfstandige opleiding Frans in Leiden op dit moment niet langer aan de orde is. Wij verheugen ons over dit resultaat en danken u van harte voor uw ondersteuning in deze! De opleiding zal in de volgende jaren haar programma verder aanbieden, met nog grotere aandacht voor de rol van het Frans in de wereld en de francofonie. Wij verzoeken u aan dit bericht op ruime maar retorisch bescheiden wijze aandacht te besteden, zodat toekomstige studenten Frans de weg naar Leiden weten te vinden in de volgende maanden, na alle negatieve publiciteit in de media.

Le 17 avril dernier, la pétition a été offerte au doyen lors d'un débat, au centre Spui 25 à Amsterdam, sur l'avenir des études de lettres. Peu après, il nous a été communiqué que la discontinuation du département de français à l'Université de Leiden n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes heureux de ce résultat et nous vous remercions de tout notre coeur de votre soutien! Le département de français se propose de continuer à offrir son programme dans les années à venir avec une attention encore plus grande pour le rôle du français dans le monde au sein de la francophonie. Nous vous invitons à partager cette nouvelle le plus possible, sans pour autant crier victoire, pour que les nouveaux étudiants de français puissent trouver en toute sérénité le chemin menant vers notre département dans les mois à venir, après toute la publicité négative dans les médias.

Petition

We

Docenten, studenten, alumni en alle betrokkenen bij het onderwijs van het Frans in Nederland

 

establish that:

Dat er geen inhoudelijke of financiële redenen voor opheffing zijn.

Dat alleen een vakinhoudelijke opleiding Frans het huidige hoge eindniveau kan garanderen en zorgen voor voldoende opgeleide leraren.

Dat het economische belang van het Frans voor het Nederlandse bedrijfsleven groot is (jaarlijks worden er miljarden verlies geleden door gebrekkige kennis van de taal).

Dat er op de arbeidsmarkt voortdurend vraag is naar hoger opgeleide Romanisten met een diepgaande vakkennis.

 

and request

En verzoeken daarom het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden om zijn voornemen tot opheffing van de opleiding in te trekken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2012-04-17 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Annelies Schulte Nordholt 
Organisation:
Opleiding Frans van de Universiteit Leiden 
Website:

History

Signatures

Updates

Christiaan Weijts, 'Soeploods', in NRC-Next, 01 maart 2012

Christiaan Weijts, 'Soeploods', in NRC-Next, 01 maart 2012: "Zelfs universiteiten gooien de grenzen dicht. In Utrecht zijn de opleidingen Portugees en Arabisch opgeheven.

+Read more...

De Vrije Universiteit stopte met Frans. En in Leiden zijn ze definitief de weg kwijt door Duits, Italiaans en Frans te laten oplossen in een ‘brede bachelor’: Talen, Culturen en Media. Waar universiteiten ooit intellectuelen en specialisten voortbrachten, zijn het nu fabrieken waar je ‘Talen, Culturen en Media’ studeert, met een stopwatch in de hand. Wie het smalle stukje tijd voor die brede bachelor overschrijdt betaalt duizenden euro’s boete."  

2012-03-03

Artikel Lies van Heteren op Studenten.dejaap.nl, 28-02-12

Nous maintiendrons! Protest tegen opheffing opleiding Franse taal en cultuur Leiden    Studenten en docenten Franse taal en cultuur hebben woedend gereageerd op het besluit van de Universiteit Leiden om de opleiding Franse taal en cultuur op te heffen. Frans zal onderdeel gaan uitmaken van een samenwerkingsverband, met Duits en Italiaans.

+Read more...

Een algemene, brede opleiding zal de plaats innemen van specialisatie en verdieping in een belangrijke taal en cultuur. Dit alles naar aanleiding van de door staatssecretaris Zijlstra ingeslagen weg van “concentratie en profilering” van universiteiten in de Randstad. De opleiding Frans is één van de eerste slachtoffers van deze schaalvergroting. En wellicht wisselgeld in een grote ruil tussen universiteiten in het westen van het land waarbij opleidingen worden verdeeld over de steden onder de noemer “concentratie”. Zij is dus niet de enige (inter)nationaal goed aangeschreven studie die opgeheven gaat worden. Tweede taalDat er moet worden bezuinigd binnen de onderwijsinstellingen is betwistbaar, maar begrijpelijk. De beslissing om de opleiding Frans af te schaffen in Leiden is dat echter niet goed te snappen. Franse taal en cultuur biedt studenten in Leiden al eeuwenlang gedegen onderwijs in de mooiste taal ter wereld, de taal van grote schrijvers en grote filosofen, van Descartes, Rousseau. Vandaag de dag is het nog steeds een officiële taal in de Europese Unie en in de Verenigde Naties. Over de hele wereld gesproken door 110 miljoen mensen als moedertaal en door veel meer mensen, verspreid over de hele wereld, als tweede taal. De studie Frans bloeit in Leiden: de opleiding maakt winst en professoren hebben gedurende de afgelopen vijf jaar vier miljoen euro aan onderzoeksgeld verworven. En dan nu de argumenten van de decaan om de opleiding op te heffen: Frans zou niet rendabel zijn, de taal zou te “westers” zijn, terwijl de universiteit wil dat de faculteit der Geesteswetenchappen zich meer richt op gebieden buiten Europa. Verbaasde docenten en studenten proberen al wekenlang de dialoog aan te gaan met de verantwoordelijke decaan. Want horen Afrika en Canada dan niet bij “de rest van de wereld”? Is winst maken dan niet genoeg? Is het niet goed dat de opleiding al beschikt over een ruime expertise op het gebied van de Francofonie, de organisatie voor Franssprekende landen van Amerika tot Noord-Afrika? Brieven en mails blijven onbeantwoord, een betere toelichting en beargumentering van de opheffing blijven maar uit, inspanning van opleidingscommissie en andere betrokkenen ten spijt. Van de democratische structuur van de universiteit blijft kennelijk weinig over als ingrijpende beslissingen worden genomen. Kenniseconomie zonder gedegen taalonderwijsDe opleiding zelf is overigens niet tegen het oprichten van een brede bachelor, maar ziet geen toekomst in een op de wereld gerichte faculteit zonder gedegen taalonderwijs. De achteruitgang van de kwaliteit van het taalonderwijs is een onvermijdelijk gevolg van deze ongefundeerde beslissing. Vakken zullen niet meer, zoals nu, vanaf het begin van de opleiding worden gegeven in de doeltaal. Specialisatie zal pas later plaats kunnen vinden. Met de toegestane drie of vier jaar voor het voltooien van een bacheloropleiding blijft ook weinig ruimte over voor het volgen van extra vakken door de gemotiveerde, geïnteresseerde student. Deze studenten, afgescheept met algemene vakken, gegeven voor grote, volle collegezalen, zullen later uw kinderen moeten onderwijzen in deze wereldtaal, de taal van een belangrijke handelspartner bovendien! Deze studenten zullen gaan onderhandelen over de invoer van uw favoriete Beaujolais. Nu behalen Leidse studenten Frans in vergelijking met studenten van andere Nederlandse universiteiten de beste resultaten op objectieve toetsen, aangeboden door de Franse overheid. Zij beheersen het Frans dus beter dan hun collega’s in Amsterdam en Utrecht, waar de studie nog wel aangeboden zal worden in de toekomst. ProtestAanstaande woensdag 29 februari zullen docenten en studenten gezamenlijk optrekken richting het kantoor van de decaan. Er zijn geen goede redenen voor het opheffen van een bloeiende, kwalitatief hoogstaande opleiding Frans, de decaan en rector verzuimen de beslissing tot de abolition te onderbouwen met valide argumenten en de gang van zaken is ronduit ondemocratisch. De actievoerders zullen vanaf 11.00 uur te vinden zijn op het Rapenburg te Leiden, uiteraard getooid met de bleu, blanc, rouge… Lies van Heteren, studente Franse taal en cultuur

2012-02-28

Oproep om te demonstreren op woensdag 29 februari in Leiden

RED DE STUDIE FRANS EN KOM DEMONSTREREN! WOENSDAG 29 FEBRUARI, 11 UUR, RAPENBURG 70 KOMT ALLEN!.

2012-02-28