You, the petitioner
There is news!
Red de bomen

Red de lindebomen van het Galileiplantsoen

868 signatures

De gemeente Amsterdam offert onnodig ons 100 jaar oud stadsplantsoen op in ruil voor het vestigen van een tijdelijk keten- en opslagterrein.

Petition

We

Bewoners en omwonenden van het bijna 100 jaar oude Galileiplantsoen.

 

observe

De gemeente Amsterdam offert onnodig ons 100 jaar oud stadsplantsoen op in ruil voor het vestigen van een tijdelijk keten- en opslagterrein:

  • Uit de stukken blijkt dat de gebruiksperiode kan oplopen tot 12 jaar;
  • Het onderzoek naar de alternatieve locaties onjuist en onvolledig is;
  • Binnen het projectgebied alternatieven zijn en buiten het gebied opslagterrein klaar ligt;
  • De gemeente onzorgvuldig, onvolledig en onjuist communiceert met de buurt: zo wist zij al in 2020 dat het Galileiplantsoen gebruikt zou gaan worden voor keet- en opslag;
  • De gekozen oplossing enkel financieel gedreven lijkt omdat andere oplossingen niet zouden passen binnen de financiële kaders;
  • De gekozen aannemer zeer traditioneel opereert en geen gebruik maakt van just-in-time techniek waardoor de noodzaak voor opslag fors kan worden gereduceerd;
  • De historische, stedenbouwkundige en ecologische waarde van het Galileiplantsoen hierdoor de komende 12 jaar ernstig wordt aangetast;
  • Er permanente schade zal optreden aan de bomen uit de hoofdgroenstructuur;
  • Het vertrouwen van bewoners in het openbaar bestuur door de handelwijze van de gemeente verder erodeert.

 

and request

Het college, de stadsdeelbestuurders en de raden ons stadsplantsoen in ere te herstellen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Lead petitioner:
Wil Peters 
Organisation:
Bewonersvereniging Weth. Frankeweg-Galileiplantsoen-Archimedesweg 

History

Signatures

Updates

Voorzieningenrechter legt aanleg opslagplaats stil.

Vandaag ontvingen we goed nieuws van de Rechtbank Amsterdam. De voorzieningenrechter heeft besloten ons bezwaar tegen de aanleg van de opslagplaats in het Galileiplantsoen gegrond te verklaren.

+Read more...

Meer informatie volgt later.

2022-06-15