You, the petitioner
Imagescap368rf

Red de kamsalamander in Eva-Lanxmeer

19 signatures

In en rond Culemborg leven verschillende zeldzame, streng beschermde amfibieën, zoals de kamsalamander. Deze soort staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten en wordt tot op Europees niveau gezien als een kwetsbare soort en geniet daardoor wettelijke bescherming. Tijdens de jaarlijkse tochten van de voortplantingswateren naar hun verblijfplaatsen op het land en terug, komen de dieren in de straatputten terecht en sterven daar, omdat ze er niet zelfstandig uit kunnen komen. De amfibieënwerkgroep van Eva-Lanxmeer heeft al verschillende kamsalamanders uit de putten gered. Uit onze monitoring blijkt dat ook honderden andere amfibieën als alpenwatersalamanders, kleine watersalamanders, padden en kikkers jaarlijks hun einde vinden in de putten van Eva-Lanxmeer. Dit mag niet gebeuren. De werkgroep is daarom bezig met een reddingsplan. Wij hebben hier uw hulp hard bij nodig!

Petition

We

De inwoners van Culemborg en in het bijzonder die van de duurzame wijk Eva-Lanxmeer

 

observe

dat de kamsalamander en andere wettelijk beschermde amfibieën in grote getalen omkomen, doordat ze in de straatkolken terechtkomen en er niet zelfstandig uit kunnen klimmen. Er zijn verschillende beproefde en effectief bevonden oplossingen om dit te voorkomen. Zo is een roosterplaatje over de put, dat alleen het water doorlaat, een probaat middel om te voorkomen dat de dieren in de putten terechtkomen. Verder blijkt uit voortschrijdend inzicht dat de hemelwaterafvoer bovengronds aangelegd zou kunnen worden. Eva-Lanxmeer zou hiermee een internationale voorbeeldfunctie kunnen zijn in duurzame en diervriendelijke inrichting!

 

and request

de gemeente Culemborg de algemene zorgplicht voor in het wild levende diersoorten die beschermd zijn conform de Flora- en faunawet (zoals alle in Nederland voorkomende amfibieën) in acht te nemen en zoals de wet voorschrijft maatregelen te nemen die voorkomen dat de dieren in de straatkolken terechtkomen;

én

de gemeente Culemborg over te gaan tot het plaatsen en het in stand houden van roosterplaatjes over de straatkolken. Zo kunnen honderden kamsalamanders en andere beschermde amfibiesoorten hun jaarlijkse trek in de wijk Eva-Lanxmeer overleven.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Culemborg 
Petition desk:
Closing date:
2016-06-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Arno Kerkdijk 
Organisation:
Amfibieenwerkgroep en paddenwacht Eva-Lanxmeer 

History

Signatures

Updates

Ruim 200 handtekeningen opgehaald op de Vrijstadmarkt!

We hebben ruim 200 handtekeningen opgehaald op de Vrijstadmarkt..

2015-06-03