You, the petitioner
Redderechtsstaatlg

Red de democratische rechtsstaat

137 signatures

Met deze verkiezingen staat veel op het spel. Ook de democratische rechtsstaat zelf. Die is in de afgelopen jaren vergeten, verwaarloosd, geschonden. Ook door het parlement. Deze petitie roept alle volksvertegenwoordigers om na maart echt te staan voor de rechtsstaat. In het belang van ons allemaal.

Petition

We

Mensen met diepe zorg over de staat van de Nederlandse rechtsstaat,

 

observe

 • Dat de bescherming van de democratische rechtsstaat en onze grondrechten een verantwoordelijkheid is van alle staatsmachten.
 • Dat echter de regering en het parlement die verantwoordelijkheid vaak niet serieus genoeg nemen.
 • Dat zij wetten en beleid weinig toetsen aan onze grondrechten.
 • Adviezen van de Raad van State hierover vaak te negeren.
 • Daarmee ook de rechter in een lastige positie brengen.
 • Tegenspraak niet verwelkomen, maar eerder uithollen.

 

and request

Het nieuwe parlement en de nieuwe regering om de democratische rechtsstaat structureel te versterken. Dit in ieder geval door:

 1. Mensen centraal te stellen
 2. De Grondwet te versterken
 3. Sterke, onafhankelijke instituties te stimuleren
 4. Het versterken van de democratie
 5. Zorg te dragen voor onze rechten

Het hele manifest is te lezen op www.barbaraoomen.nl/RedDeRechtsstaat.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
(in)formateur 
Petition desk:
Lead petitioner:
Barbara Oomen 
Organisation:
Hoogleraar rechten en kandidaat-kamerlid 

History

Signatures