You, the petitioner
C6038a55 56bb 4a79 8839 6ae40b8db017

Red de Bokkebuurtpolder in Doezum

136 signatures

Wetterskip Fryslân is voornemens om een slibdepot aan te leggen in een uniek laagveengebied, met aantal landschappelijke en natuurwaarden. Vorig jaar heeft de nieuwe eigennaar de nodige werkzaamheden gedaan om het landschap te vernielen. De natuur probeert zich uit alle macht te herstellen.

Petition

We

Recreanten, passanten, natuurliefhebbers, fietsers ,wandelaars van Abel Tasman route en Melle's pad

 

observe

  • dat het landschap en de natuur in Nederland en ook in het Westerkwartier onder druk staat,
  • dat de intensieve veehouderrij ernstige schade aanricht aan landschap en natuur,
  • dat het Wetterskip niet uitputtend heeft gekeken naar alternatieven voor het nieuwe slibdepot.
  • dat het Westerkwartier circa 60.000 inwoners heeft waarvan 278 boerenbedrijven,
  • dat de boeren het land voor hun bedrijfsvoering niet nodig hebben en de andere inwoners en toeristen wel.

 

and request

de gemeente een vergunning voor dit kwetsbare en uniek gebied niet af te geven en het Wetterskip Fryslan nu al op te dragen een alternatief te zoeken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westerkwartier 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-02 
Lead petitioner:
Herman J. van Vliet 
Organisation:
Buurtbewoners en genieters van het gebied 
Website:

History

Signatures

Updates

Dit is een ‘ lul’ verhaal

Dit was het commentaar geschreven op het bord van een voorbijganger uit Doezum. ...land is opgehoogd in 1985’.

+Read more...

Gelukkig had de man z’n telnr er bij gezet. Landschap verandert, daar zijn we ons bewust van. Dit land is niet het veengebied, wat jaarlijks overstroomde door de zee uit circa 1100. Het zijn niet de ‘hooilanden’ uit de vroege 19e eeuw. Toen de ‘ Bokkebuurt’ nog niet bestond en daar nog niemand woonde. Ook niet het land van voor de oorlog, toen er tot in de 70-er jaren nog boomwallen waren. Er is grond opgebracht in de jaren 80. Omdat het laagveen is, is het meeste weggezakt. Toch is het land vernietigd. Sloten (landschapslijnen) zijn gedempt, bomen zijn gekapt en het ergste alles doodgespoten met glyfosaat ( round-up), kankerverwekkend spul, wat nooit meer afgebroken wordt. Wat dus altijd in je leefomgeving blijft. Wat de schapen die er nu grazen in hun lichaam krijgen en u ook als u dit vlees eet. Of de Fransman waar Nederland het meeste schapenvlees aan verkoopt. Als er nu een halve meter uitgespoelde mest gestort wordt, is dit niet zo maar een landschapsverandering. Het lijkt mij een definitieve nekslag voor welke natuur dan ook die zo probeert terug te vechten.

2021-06-06

filmpje over uniek landschap aan de Doezumertocht

Er is een filmpje die het uniek landschap en natuur van het gebied toont. Hier vindt u deze https://youtu.be/sAtlHq90PFM.

2021-06-04