You, the petitioner
There is news!
C6038a55 56bb 4a79 8839 6ae40b8db017

Red de Bokkebuurtpolder in Doezum

132 signatures

Wetterskip Fryslân is voornemens om een slibdepot aan te leggen in een uniek laagveengebied, met aantal landschappelijke en natuurwaarden. Vorig jaar heeft de nieuwe eigennaar de nodige werkzaamheden gedaan om het landschap te vernielen. De natuur probeert zich uit alle macht te herstellen.

Petition

We

Recreanten, passanten, natuurliefhebbers, fietsers ,wandelaars van Abel Tasman route en Melle's pad

 

observe

  • dat het landschap en de natuur in Nederland en ook in het Westerkwartier onder druk staat,
  • dat de intensieve veehouderrij ernstige schade aanricht aan landschap en natuur,
  • dat het Wetterskip niet uitputtend heeft gekeken naar alternatieven voor het nieuwe slibdepot.
  • dat het Westerkwartier circa 60.000 inwoners heeft waarvan 278 boerenbedrijven,
  • dat de boeren het land voor hun bedrijfsvoering niet nodig hebben en de andere inwoners en toeristen wel.

 

and request

de gemeente een vergunning voor dit kwetsbare en uniek gebied niet af te geven en het Wetterskip Fryslan nu al op te dragen een alternatief te zoeken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westerkwartier 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-02 
Lead petitioner:
Herman J. van Vliet 
Organisation:
Buurtbewoners en genieters van het gebied 
Website:

History

Signatures

Updates

Bokkebuurt wordt opgewaardeerd

Iedereen wil bij de Bokkebuurt horen. Dat was vroeger wel anders.

+Read more...

De Bokkebuurt daar woonde ooit de armen van Doezum. Ze hadden een geit (Bok in het Gronings). Grote gezinnen, soms liepen de kinderen in de winter barrevoets. Als we de krant (Dagblad van het Noorden) moeten geloven zijn de demonstranten die in hun ondergoed staan allemaal inwoners van de Bokkebuurt. Nou, zonder sokken en schoeisel is wat anders dan zonder kleren. Men wil er bij horen, zo veel is wel duidelijk.

De werkelijkheid is dat de demonstranten net als de Bokkebuurt bewoners vóór het uitbaggeren van de Doezumertocht zijn. Echter, de echte bewoners willen het slib niet in het laag gelegen land met natuurwaarden en voor hun deur. De bewoners willen dat er serieus gekeken wordt naar alternatieven.

Financiele motieven

De maatschap boeren met slip, willen wel slib op dit stuk land. Logisch zij ontvangen circa €20.000 per jaar. Tenminste 3 jaar lang, misschien wel langer, als het slib niet goed droogt. Iedereen weet dat intensieve melkveehouderij geen vetpot is. Vanuit deze boeren is het wel te begrijpen: zij het geld, een ander de overlast.

Als de opgetrommelde dorpelingen boeren echt willen helpen, nemen zij de zuivel wekelijks af en kopen niet goedkope Duitse melk van Aldi. Er is tenminste 1 boer aan de Doezumertocht die zuivel aan de passerende klant verkoopt. Daar wordt wat meesmuilend over gedaan, maar als alle circa 1.000 Doezumers dit nu ook eens gaan doen? Als de boer biologisch wordt, koop ik ook de zuivel van hem.

Met gemiddeld 121 liter per volwassenen per jaar is er voor circa 121.000 in eigen dorp afzet.

Dat zijn keuzes. Je kunt ook kiezen voor levering aan een fabriek als A-ware, die voor 80% van hun zuivel exporteert. Het is duidelijk dat de verwaarding dan in andere handen ligt. Dan heb je als boer alle risico en komt het water je financieel aan de lippen. Dan is een baggerdepot bij een ander voor de deur een geschenk uit de hemel. O, het goed is voor je bedrijfsvoering is de vraag. Zelfs het LTO wil dat de boeren natuur inclusief gaan werken.

https://petities.nl/system/uploads/23002/original/cid_7DC7787F-01A3-42AA-84F8-9D76A61DB89C.jpg

2021-06-14

In de streekkrant verslag voorlichtingsavond

Vorige week was in de vergaderzaal van het gemeentehuis Zuidhorn een informatieavond over de voorgenomen plannen om de Doezumertocht na 60 jaar (...) lees verder.

2021-06-09

Dit is een ‘ lul’ verhaal

Dit was het commentaar geschreven op het bord van een voorbijganger uit Doezum. ...land is opgehoogd in 1985’.

+Read more...

Gelukkig had de man z’n telnr er bij gezet. Landschap verandert, daar zijn we ons bewust van. Dit land is niet het veengebied, wat jaarlijks overstroomde door de zee uit circa 1100. Het zijn niet de ‘hooilanden’ uit de vroege 19e eeuw. Toen de ‘ Bokkebuurt’ nog niet bestond en daar nog niemand woonde. Ook niet het land van voor de oorlog, toen er tot in de 70-er jaren nog boomwallen waren. Er is grond opgebracht in de jaren 80. Omdat het laagveen is, is het meeste weggezakt. Toch is het land vernietigd. Sloten (landschapslijnen) zijn gedempt, bomen zijn gekapt en het ergste alles doodgespoten met glyfosaat ( round-up), kankerverwekkend spul, wat nooit meer afgebroken wordt. Wat dus altijd in je leefomgeving blijft. Wat de schapen die er nu grazen in hun lichaam krijgen en u ook als u dit vlees eet. Of de Fransman waar Nederland het meeste schapenvlees aan verkoopt. Als er nu een halve meter uitgespoelde mest gestort wordt, is dit niet zo maar een landschapsverandering. Het lijkt mij een definitieve nekslag voor welke natuur dan ook die zo probeert terug te vechten.

2021-06-06