You, the petitioner
Advocaat3 rechter zwaait uit

RECHTER moet voor IEDEREEN betaalbaar blijven!

70 signatures

Door de kabinetsplannen worden de nu al torenhoge griffierechten nog veel hoger. De laatste aanpassing is marginaal en alleen voor de bestuursrechter verlaagd. Kortom: naar de rechter omdat u iets te vorderen heeft of omdat iemand anders stelt dat u hem iets schuldig bent of "om uw recht te halen" wordt (nog) veel duurder dan dit nu al is.

Petition

We

Burgers van Nederland

 

establish that:

dat verhoging van de griffierechten de toegang tot de Nederlandse onafhankelijke overheidsrechter zodanig beperkt dat het voor velen van ons onmogelijk zal worden ons recht op toegang tot de rechter geldend te maken in voorkomende gevallen als eiser, verzoeker, gedaagde of verweerder

 

and request

de Tweede Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel en voornemen de griffierechten te verhogen definitief te verwerpen en hiervan volledig af te zien. De toegang tot de rechter is reeds nu voor velen te kostbaar en beperkt reeds nu de rechtsingang dat als een grondrecht mag worden beschouwd

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures