You, the petitioner
90px islamsymbol

Recht op Godsdienstvrijheid geldt ook voor Moslims

27 signatures

Ik nodig een ieder die het nationale en internationale recht op Godsdienstvrijheid erkent en er voor wil waken dat dat recht niet wordt aangetast de petitie te ondertekenen. Godsdienstvrijheid houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een Godsdienst toe te treden en deze vrij te belijden.

Petition

We

Wij, Nederlanders die het recht op Godsdienstvrijheid respecteren

 

observe

dat het recht op het belijden van het geloof en de religie Islam in Nederland in gevaar wordt gebracht doordat politici oproepen tot het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van het belijden van het geloof en de religie Islam. Een politieke partij heeft het beperken van de Godsdienstvrijheid ten opzichte van de Islam zelfs opgenomen in haar partijprogramma.

 

and request

het Kabinet adequater erop toe zien dat - elke politicus/politica de grondrecht van de mens, te weten Godsdienstvrijheid, in woord en daad respecteert; - de vrijheid van het belijden van het geloof en de religie Islam, wordt beschermd tegen Staatsinmenging; - dat bij pogingen om de grondrecht Godsdienstvrijheid te ondermijnen afdoende duurzame maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door het aanscherpen van relevante wet en regelgeving.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2011-09-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
R.V. Rijnbout 
Website:

History

Signatures