You, the petitioner
Keerderweg8

Realiseer geen camping aan de Keerestraat in Eckelrade

1,110 signatures

Het plan om een camping te realiseren aan de Keerestraat in Eckelrade, gemeente Eijsden-Margraten is een aanslag op de natuur, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgeving. Het plan is in strijd met alle beleidsplannen van onze Cittaslow gemeente.

Petition

We

die bescherming van het Heuvelland, het unieke Savelsbos en de verkeersveiligheid willen waarborgen,

 

establish that:

een camping op de Keerestraat

  • een onomkeerbare aanslag is op de flora en fauna van het naastgelegen Natura 2000-gebied
  • grote, ongewenste toename van verkeersbewegingen van voertuigen, fietsers en voetgangers op de smalle, gevaarlijke toegangswegen tot gevolg heeft
  • de leefbaarheid van het kleine dorp Eckelrade onder druk zet
  • afbreuk doet aan de Cittaslow-principes: behoud van duurzaamheid, hoogwaardig landschap en identiteit

 

and request

dit plan af te keuren en in overleg met de boer en andere belanghebbenden te zoeken naar een voortzetting van de agrarische onderneming die past in het beleid van gemeente en provincie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Eijsden-Margraten 
Petition desk:
Closing date:
2025-01-01 
Lead petitioner:
Evelien Breukers  
Organisation:
Groep indieners zienswijzen Keerestraat 7 Eckelrade  
Website:

History

Signatures

Updates

Behandeling campingplan door de gemeenteraad uitgesteld

De behandeling van dit campingplan door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten is verplaatst van 28 mei 2024 tot na de zomer van 2024. Dat geeft ons meer tijd om ondertekenaars van deze petitie te mobiliseren.

+Read more...

Helpt u mee? Hartelijk dank voor uw steun! Samen vechten we voor het behoud van een kostbaar stukje Nederlandse natuur.

2024-04-21