You, the petitioner
Keurmerk provisieverbod 2.0 klein

Provisieverbod moet ook gelden voor schadeverzekeringen

14 signatures

Na excessen zoals de woekerpolisaffaire en het faillissement van DSB, is er in 2013 een provisieverbod van kracht geworden in de financiële dienstverlening. Dit verbod is zéér in het belang van de consument en creëert eerlijkheid en transparantie. Het zou ook moeten gelden voor schadeverzekeringen!

Petition

We

Provisieverbod.nl, progressieve financiële dienstverleners en talloze consumenten

 

establish that:

dat er in 2013 weliswaar een provisieverbod van kracht is geworden voor 'complexe' financiële producten, zoals hypotheken en levensverzekeringen, waardoor deze producten goedkoper zijn geworden en de markt eerlijker en transparanter wordt, maar dat er evengoed aanleiding bestaat om het provisieverbod zo spoedig mogelijk van toepassing te verklaren op alle schadeverzekeringen, te meer nu financiële dienstverleners het verbod met voeten treden.

 

and request

het parlement om met Provisieverbod.nl in gesprek te treden over de spoedige totstandkoming van 'provisieverbod 2.0', waar ook schadeverzekeringen onder zouden moeten komen te vallen, teneinde het provisieverbod te vervolmaken in het belang van de Nederlandse consument; en verzoeken voorts om het provisieverbod en de positieve gevolgen van het verbod, zo nodig via publieke weg, planmatig onder de aandacht van de Nederlandse consument te brengen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Maurice Vollebregt 
Organisation:
Provisieverbod.nl 
Website:

History

Signatures