You, the petitioner
Plaatje petitie zorg

Preventie als basis van onze zorg en stop met marktwerking

7,929 signatures

De grote volksziekten (hart/vaten, suiker, roken) eisen jaarlijks onnodig tienduizenden levens. Door Corona ruim 5200 méér. Dit maakt twee tekortkomingen in onze zorg duidelijk; zij is vooral curatief en marktwerking hindert samenwerking. Vandaar ons voorstel : preventie als basis en stop met marktwerking.

Petition

We

Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg,

 

observe

  • Dat er onnodig veel mensen sterven aan onze grote volksziekten, Covid-19 en mogelijk komende epidemieën, ondanks ons harde werk en ons dure zorgstelsel.
  • Dat de politiek te weinig doet aan het voorkómen van ziekte (b.v. wetgeving voor tabaks- en voedingsindustrie)
  • Dat de marktwerking vaak verhindert op het juiste moment de juiste maatregelen te nemen (b.v. vaccinontwikkeling, genoeg mondkapjes zodat het voor ons geen dweilen met de kraan open is).

 

and request

verzoeken u met klem:

  • Baseer ons zorgstelsel en haar opleidingen, veel meer dan nu het geval is, op het voorkómen van ziekte en
  • Stop met de marktwerking in de zorg

We beseffen dat dit een omvangrijke operatie is en vragen u gezien de urgentie, om nù met de voorbereidingen hiervoor te beginnen.

The answer

FD.nl: Minder marktwerking in de zorg, maar hoe dan?

De zorg wordt een van dé thema's van de verkiezingen. De marktwerking is te ver doorgeschoten, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Maar hoe het dan anders moet, verschilt per partij. Betaling per behandeling (...) lees verder

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Paul Jonas, adviseur Buurtzorg, docent LUMC, oud huisarts 
Website:

History

Signatures

Updates

Opinie artikel in Trouw

Een opinie-artikel in Trouw We moeten de marktwerking in de zorg afbouwen

Misschien een idee om dit te sturen aan een aantal mensen die je kent. hou het gezond, Paul

Trouw, Opinie Paul Jonas 12 augustus 2020, 12:03

Zorgverzekeraars willen marktwerking houden, aldus hun zegsman Dirk Jan van den Berg (Trouw, 4 augustus). Begrijpelijk, want die is het fundament van hun werk.

+Read more...

Maar hun hartenkreet is langzamerhand een achterhoedegevecht geworden. In de zorg zijn we klaar met zorg als verdienmodel.

Mijn petitie (op Petities.nl) ‘Preventie als basis van onze zorg en stop met marktwerking’ had binnen de kortste keren de brede steun van ruim 7400 zorgcollega’s. En andere collega’s, zoals duizenden ‘Dappere Dokters’ en FNV-Zorg en Welzijn zetten dikke vraagtekens bij de marktwerking en wijzen die zelfs af. Minister De Jonge voelt goed aan dat het tij keert en wil de markt in de zorg aan banden leggen.

Woordvoerder Van den Berg van de zorgverzekeraars doet zijn eigen zaak echter geen goed. Als positieve argumenten om de marktwerking in de zorg te houden noemt hij innovatie en kostenbeheersing. Klopt dat?

Even de feiten: sinds de invoering van marktwerking is er in de zorg een verstikkende bureaucratie, gesystematiseerd wantrouwen tegenover zorgwerkers en een versplintering in de eerstelijnszorg ontstaan die samenwerking hindert. In de wirwar van polissen hadden in 2018 10 miljoen mensen goedkoper uit kunnen zijn, concludeerden de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt. Bij één basispolis was hier geen sprake van geweest. Het verschil in gezond ervaren levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft onveranderd hoog (17 jaar!), onder andere door zorgmijding vanwege eigen bijdragen en hoge premies. Is dat innovatie? Miljoenen verspild

Bij het lokken van patiënten verspillen de zorgverzekeraars aan ‘reclame en acquisitie’ jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro; goed voor zes- tot tienduizend nieuwe banen in de verpleegkunde. Ook kan de farmaceutische industrie elk jaar één miljard euro nettowinst uit onze zorg halen: onze zorg. Per persoon betaalde elke Nederlander aan zorg in 2004 3041 euro; in 2019 (13 jaar na invoering van de marktwerking) was dat bijna verdubbeld: 5765 euro. Vergrijzing en inflatie spelen daarin natuurlijk een rol, maar internationaal gezien zijn we wél gestegen van plek 10 naar plek 7 van landen met de duurste zorg ter wereld. Kostenbeheersing?

Nu de zorgverzekeraars zélf geen deugdelijke argumenten meer hebben moeten we de marktwerking afbouwen. De overheid zal haar verantwoordelijkheid weer moeten nemen.

2020-08-12

Interview DOQ over falende marktwerking, preventie en een alternatief

Oud-huisarts Jonas: ‘De marktwerking zou alles efficiënter maken, maar leidde tot enorme bureaucratie’ - 29 juli 2020

De marktwerking in de zorg heeft zijn belofte niet waargemaakt, vindt oud-huisarts Paul Jonas. Namens ruim zevenduizend zorgcollega’s bood hij eind juni een petitie aan de Tweede Kamer aan met de heldere boodschap ‘Preventie als basis van onze zorg en stop met marktwerking’.

+Read more...

“Een overheid kan wetten maken (...) lees verder (vereist een Doq-login)

2020-07-30

Interview in de serie "de Nieuwe Wereld " over marktwerking en preventie

Ad Verbrugge ondervraagt Paul Jonas over wat er mis is met onze gezondheidszorg en wat we met onze petitie willen bereiken. Bekijk het interview .

2020-07-23