You, the petitioner

Positie waarnemend huisartsen

1,293 signatures

De huisartsenzorg wordt voor een belangrijk deel ook geleverd door waarnemend huisartsen. Op 23 april heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een brief aan de Tweede Kamer verzonden. Deze brief verwijst naar maatregelen die voor (waarnemend) huisartsen niet aanvaardbaar zijn.

Petition

We

Iedereen die dit standpunt deelt, waaronder waarnemend huisartsen, HIDHA's, praktijkhouders.

 

observe

  • Dat de minister voor Medische Zorg en Sport in de kamerbrief van 23 april verwijst naar aanbevelingen waar waarnemers zich niet in herkennen.

  • Dat van (in 2016) 11834 huisartsen 2036 wisselend en 1881 vaste waarnemers/HIDHA's zijn.

  • Dat 33% van de huisartsen waarnemer of HIDHA is.

  • Dat sinds 2016 het aantal waarnemers is toegenomen.

  • Dat waarnemers nog steeds niet adequaat vertegenwoordigd worden bij het tot stand komen van beleid.

 

and request

  • Dat waarnemend huisartsen direct, actief en formeel worden betrokken bij de totstandkoming van beleid inzake verandering van de huisartsenzorg.

  • Dat de minister zijn brief aan de kamer actualiseert na inspraak van de waarnemers.

  • Dat er tot die tijd geen uitvoering wordt gegeven aan onderdelen van het plan waar de minister in zijn brief naar verwijst voor zover het de positie van de waarnemers raakt of kan raken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-29 
Lead petitioner:
Waarnemers Actie 
Website:

History

Signatures

Updates

Update HvT!

Afgelopen week heeft het actiecomité gesproken met de LHV. Het gesprek had het karakter van een eerste kennismaking.

+Read more...

Er is in een open sfeer met elkaar gesproken en over en weer is serieus en aandachtig geluisterd. Bij het gesprek is aangegeven dat wij als comité nog niet zover zijn dat we zaken kunnen concretiseren aangezien inventarisatie bij de achterban nog gaande is. Er kon al wel worden geconcludeerd, dat onze zorgen breder zijn dan puur de vertegenwoordiging van de waarnemers en dat we ons zorgen maken over de (gezamenlijke) toekomst van de huisartsenzorg.

Onze zorgen zijn op te delen in de 3 thema's: 1. Vertegenwoordiging van de waarnemers binnen de LHV 2. De organisatie van de huisartsenzorg (inclusief financiering, wet DBA) 3. De toegenomen werkdruk (inclusief voorwaarden om onder te werken, personeelstekorten etc).

Ook is door ons aangegeven dat het gevoel bestaat dat de huidige inrichting van financiering en vertegenwoordiging er toe leidt dat er onderling (praktijkhouders vs. waarnemers) spanningen ontstaan die aan ons aller positie afbreuk doen. Rond de diverse onderwerpen hebben wij zorgen en ervaringen uitgesproken over ons vak en de richting waarin dit zich beweegt.

Als vervolg is afgesproken dat er, na de plenaire bijeenkomsten op 28 mei en 13 juni, een vervolgafspraak wordt ingepland om met elkaar tot conclusies te komen en actiepunten te formuleren. Het streven is om dit eind juni te laten plaatsvinden.

In de tussentijd zal ons platform live gaan waarbij we jullie hulp nodig hebben om aan de hand van stellingen de mening van onze achterban duidelijk te krijgen! Aanmelden kan nog steeds via https://huisartsvandetoekomst.nl

2019-06-07