You, the petitioner
Index7

Poffertjeskraam in Zuidlaren moet blijven!

2 signatures

De vergunning voor 2017 is voor de poffertjeskraam in Zuidlaren nog niet afgegeven omdat ze een standplaatsenonderzoek daarvoor willen houden. De poffertjeskraam staat er al 15 jaar en concurreert met geen enkele dorpsondernemer. Dus zou het afgeven van de vergunning geen enkel probleem moeten zijn.

Petition

We

Poffertjesliefhebbers, inwoners van Zuidlaren en de gemeente Tynaarlo, toeristen en marktbezoekers,

 

observe

Dat het afgeven van een vergunning voor de poffertjeskraam in Zuidlaren voor het jaar 2017 geen probleem zou moeten zijn, omdat de kraam met geen enkele dorpsondernemer concurreert en een historische waarde heeft voor de Brink in Zuidlaren. Al 15 jaar heeft bijna ieder kind en kleinkind wel een keer poffertjes gegeten bij de kraam en die kans moet niet ontnomen worden voor toekomstige generaties.

 

and request

Dat de gemeente Tynaarlo de vergunning voor 2017 (en eventuele volgende jaren) zonder problemen afgeeft en de onzekerheid voor de familie Ritsma daarmee wegneemt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tynaarlo 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-10 
Lead petitioner:
Niels Ritsma 
Website:

History

Signatures

Updates

Leefbaar Tynaarlo stelt vragen aan College B&W

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft aan het college vragen gesteld. Zij hebben de volgende vragen gesteld: "De fractie wil weten de reden dat getwijfeld wordt aan de wenselijkheid dat in de zomerperiode de al meer dan 15 jaar aanwezige poffertjeskraam in 2017 geen vergunning meer wordt verleend, Welk onderzoek wordt bedoeld in de aan de ondernemer gestuurde brief waarin wordt gesproken van een herziening standplaatsbeleid en wat is daar de aanleiding voor geweest? En kan ook na 2017 een standplaatsvergunning worden verleend, zo ja onze dank daarvoor, zo neen, wat is daar de reden van?".

2016-06-10