You, the petitioner
Download

Pleit als provincie voor deel 3-erkenning van het Nedersaksisch

185 signatures

De Nedersaksische taal is erkend onder deel 2 van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden (EHRT). Wij zijn echter van mening dat het Nedersaksisch moet worden erkend onder deel 3. Deel 2 alleen geeft niet genoeg mogelijkheden om de erkenning in de praktijk te brengen.

Petition

We

Sprekers van het Nedersaksisch en andere sympathisanten (Provincie Overijssel)

 

establish that:

  • het Nedersaksisch een erkende regionale taal is onder deel 2 van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden (EHRT).
  • Fries is erkend onder deel 3.
  • Deel 2-talen veel minder ondersteund worden door het Rijk dan deel 3 talen.
  • met erkenning onder deel 3 de provincie meer wettelijke mogelijkheden krijgt om het Nedersaksisch te beschermen.

 

and request

bij het Rijk kenbaar te maken dat het Nedersaksisch op termijn onder deel 3 moet worden erkend en dit te delen met de andere betrokken provincies en gemeenten.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Overijssel 
Petition desk:
Closing date:
2024-07-17 
Lead petitioner:
Csaba NĂ©meti 

History

Signatures