You, the petitioner
Dreamstime xxl 171303316

Please build a safe Liander underground station at the Uilenburgerstraat

152 signatures

Research shows that there is twice as much chance for children living in an ELF-field stronger than 0.4u to get Leukemia than other children*. LIander is planning to build a new electricity underground station and only follows old legislation that is set on a much higher ELF-field of 100u.

Petition

We

Concerned parents that live on the Nieuwe Uilenburgerstraat

 

establish that:

  • After contact with the Gemeente Amsterdam, GGD and Liander we found out that there are no precaution measures to protect children against excessive electromagnetic radiation.

  • LIander can continue with this plan because the current precaution law only applies to high/above the ground power lines, whilst magnetic fields are not blocked by soil or building materials.

  • There is no new precaution policy for underground stations yet.

 

and request

the Gemeente Amsterdam and Liander:

To make sure that the new underground station - as well as the temporarily E-houses - will not cause an increased risk of Leukemia and to make sure that we are not exposed to more than 0.4 hours of radiation.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2023-01-13 
Lead petitioner:
Nathalie Kranenburg 

History

Signatures

Updates

Update

Beste buren,

Er is heel veel gebeurd afgelopen paar maanden dankzij jullie handtekeningen. - Ik heb zelf ingesproken tijdens de raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water op donderdag 17 November.

+Read more...

Er werd nauwelijks gereageerd door deze raadsleden toen omdat ze niet goed wisten in welke ''portefeuille'' het nou zat. Gelukkig waren er raadsleden aanwezig die mij achteraf hebben gemaild en verder hebben geholpen. Ook een Telegraaf journalist was aanwezig die contact met mij zocht.

  • We hebben aandacht gekregen in de pers. De Telegraaf, AT5 en het Parool hebben allen geschreven over de kwestie.

  • Ik heb contact gehad met heel veel raadsleden, maar in het bijzonder hebben vooral Farley Asruf (PVDA) en Erik Bobeldijk (SP) kritische vragen gesteld aan de Wethouder en moties voor ons ingediend.

  • Op 16 December 2022 kwam er een officieel document. Een brief van de drie Wethouders (Pels, Rijxman, Dantzig) aan alle raadsleden over het gehele plan voor alle onderstations in de stad met ook de planning en vervolgstappen naar aanleiding van onze zorgen en deze petitie over Uilenburg. De brief bevestigd inderdaad dat er op dit moment wordt geschat dat er 20-30 woningen te maken zullen krijgen met Elektromagnetische velden hoger dan 0,4 microtesla. Ook staat er omschreven dat er samen wordt gekeken naar oplossingen en een eventuele verhuisregeling die kan worden aangeboden.

  • In Januari heb ik nog een paar e-mails gestuurd naar wethouder Pels en wat raadsleden dat ik het nog steeds niet kan begrijpen dat er niet gewoonweg opdracht wordt gegeven aan Liander om te zoeken naar andere oplossingen om de straling wel onder die 0,4 microtesla te houden, echter heb ik daar geen reactie op ontvangen.

  • In de laatste raadsvergadering van 25 Januari vertelde wethouder Pels opnieuw dat zij zich ''maximaal gaat inspannen'' om dit voor elkaar te krijgen, echter wilde zij niet verhuisregelingen bij voorbaat uitsluiten. De elektriciteit is echt nodig voor de energietransitie. Eventuele extra kosten die nodig zijn voor verhuisregelingen en extra maatregelen vanuit Liander zouden landelijk geregeld moeten worden omdat op dit moment dit niet in het budget van de Gemeente Amsterdam zit. Zij vertelde dat ze dit in een brief aan Den Haag kenbaar heeft gemaakt dat er moet worden gekeken naar deze extra kosten.

  • In mijn laatste e-mail aan wethouder Pels heb ik haar gevraagd wat haar ''maximale inspanning'' precies gaat inhouden. Zij heeft nog niet gereageerd.

  • Komende donderdag heb ik een afspraak met stadscommissie raadsvoorzitter Alexander Scholtes (D66) van het centrum.

De werkzaamheden en plannen van Liander zullen dus gewoon doorgaan, maar wij hopen dat we snel goed worden geïnformeerd over de 20-30 woningen die wel meer risico hebben op Leukemie/kanker doordat zij te dicht op het onderstation staan.

Groet, Nathalie

2023-01-30

Petitie verzonden naar 45 raadsleden

Beste buren,

Ontzettend bedankt voor jullie handtekeningen. De petitie heb ik afgelopen vrijdag naar alle raadsleden verstuurd met een dringende oproep of ze ons kunnen garanderen dat er een veilig onderstation wordt gebouwd.

+Read more...

Ik heb al een reactie ontvangen vanuit GroenLinks en DENK dat zij hierin gaan duiken. Daarnaast heb ik ook gevraagd om een inspraakmoment. Dit is blijkbaar iets wat alle burgers kunnen aanvragen zodat je kunt spreken tijdens een raadsvergadering. Ik houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Nathalie

2022-11-07