You, the petitioner
Ontdempdestadsgracht

Platform Stadsgracht Wageningen

476 signatures

Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de oostelijke stadsgracht in de Stationsstraat weer open graven. In de jaren zestig is een klein deel van de stadsgracht gedempt. Maar in de grond zijn de restanten van de brug, trap en kademuur nog aanwezig. Herstel van de gracht maakt Wageningen bij de entree van het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar. Dit vergroot de identiteit, en sluit aan op een landelijke tendens, waaruit blijkt dat investeren in cultuurhistorie inkomsten genereert uit toerisme. Bovendien verbetert zo de waterkwaliteit van de stadsgracht.

Petition

We

Platform Stadsgracht Wageningen

 

observe

De gemeente Wageningen is bezig met een Masterplan voor dit deel van de binnenstad. Eerdere versies van dit plan voorzagen in het bebouwen van de gedempte stadsgracht. Dat zou herstel van de stadsgracht in de toekomst onmogelijk hebben gemaakt. Gelukkig heeft de Gemeenteraad dit financieel onhaalbare plan onlangs afgeblazen. Er is nu ruimte voor een pas op de plaats. Het herstel van de stadsgracht kan weer op de agenda komen; een logische sluitstuk na de aanleg van de Rooseveltsingel.

Onderzoek laat zien dat investeringen in monumenten goed uitpakken voor de lokale economie. De Wageningse middenstand en horeca kunnen zich met een versterkt vestingstadkarakter onderscheiden van het concurrerende aanbod in de veel grotere buurgemeenten Ede en Veenendaal. Het sluit ook aan bij de toeristische ambities van Wageningen uit het gemeentelijke Beleidsplan Recreatie en Toerisme. Allereerst is het zaak dat er geen onomkeerbare dingen gebeuren. Het volbouwen van de stadsgracht moet dus uit het Masterplan. Wat dan op korte termijn zou kunnen gebeuren, is de restauratie van de Delftse Schoolbrug over de gracht aan de kop van de Hoogstraat bij de Stationsstraat. De beleving van de veste wordt hiermee enorm versterkt en de Hoogstraat krijgt hiermee weer een prachtige entree! Er ontstaat een mooie ruimte aan het nieuwe water, met ruimte voor een terras. Onder de grond zijn zelfs de oude keermuren nog deels aanwezig. Herstel kan wat dat betreft dus zonder veel kosten. Een herstelde stadsgracht biedt prachtige mogelijkheden. Langs de gracht kan aan beide zijden een verlaagd aangelegd terras komen. De huidige horeca op deze locatie krijgt hiermee een enorme impuls. De gemeente kan financiering vinden door subsidie van andere overheden, sponsoring door het bedrijfsleven en door het parkeerterrein achter de SNS-bank te bebouwen. Dat biedt mogelijkheden voor woningen en winkels midden in het centrum, ook op de plek waar nu de kubuswinkeltjes staan, die dan zouden moeten verdwijnen. Parkeren kan beter net buiten de oude vesting plaatsvinden. Dat draagt bij aan versterking van de binnenstad als verblijfsgebied.

Een herstelde Bergpoortbrug is een prachtig en passend cadeau voor alle Wageningers ter gelegenheid van de viering van Wageningen 750 jaar stad in 2013.

 

and request

Bent u het eens met het herstel van de oostelijke stadsgracht in Wageningen?

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Wageningen 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Platform Stadsgracht Wageningen 

History

Signatures