You, the petitioner
Foto voor petitie v2

Plaats geen skatebaan in het beschermde dorpsgezicht van De Bilt

167 signatures

De gemeente De Bilt wil een nieuwe skatebaan realiseren in het beschermd dorpsgezicht aan de Dorpsstraat in De Bilt. Behoud het bijzonder cultuurhistorische en groene karakter van De Bilt en teken de petitie. Laat ons geluid horen!

Petition

We

bewoners van gemeente De Bilt en burgers die betrokken zijn bij het cultureel erfgoed in Nederland.

 

establish that:

een skatebaan niet past bij de identiteit van dit beschermd dorpsgezicht wegens:

  • verlies van de groenstructuur waaronder kap van beeldbepalende bomen, afname biodiversiteit en verwijderen van groene bosschages;
  • aantasting van het bijzondere cultuurhistorisch karakter en de ruimtelijke structuur van het beschermd dorpsgezicht;
  • verloedering zoals bij de huidige skatebaan (hanggroepjongeren, troep, wildplassen en lukraak fietsen neerzetten);

 

and request

  • de gemeenteraad geen skatebaan aan te leggen in dit beschermd dorpsgezicht;
  • de gemeenteraad kennis te nemen van de vastgelegde visie voor het beschermd dorpsgezicht;
  • en dus het groene en bijzonder cultuurhistorische karakter van dit beschermd dorpsgezicht te versterken en te behouden.

The answer

Geen skatebaan in het centrum van De Bilt

De Bewonersgroep Behoud Beschermd Dorpsgezicht De Bilt wil u hartelijk danken voor het ondertekenen van deze petitie. Inmiddels heeft de Gemeente De Bilt haar besluit tot aanleg van een skatebaan op locatie Dorpsstraat in de gemeente De Bilt ingetrokken.

Na een petitie tegen de komst van de skatebaan, een negatief advies van de welstandscommissie (skatebaan past niet in dit beschermd dorpsgezicht), een negatieve boom effectanalyse (aanleg skatebaan zou leiden tot kap van 9 bomen) en een negatief advies na een geluidsonderzoek (door aanleg skatebaan overschrijding wettelijke geluidsnormen bij groot aantal huizen) is de gemeente De Bilt overtuigd dat dat deze locatie niet geschikt is voor de aanleg van een skatebaan. De gemeente De Bilt gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de skatebaan.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Bilt 
Petition desk:
Closing date:
2024-03-27 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Bewonersgroep Behoud Beschermd Dorpsgezicht De Bilt 

History

Signatures

Updates

Geen skatebaan in het centrum van De Bilt

De Bewonersgroep Behoud Beschermd Dorpsgezicht De Bilt wil u hartelijk danken voor het ondertekenen van deze petitie. Inmiddels heeft de Gemeente De Bilt haar besluit tot aanleg van een skatebaan op locatie Dorpsstraat in de gemeente De Bilt ingetrokken.

+Read more...

Na een petitie tegen de komst van de skatebaan, een negatief advies van de welstandscommissie (skatebaan past niet in dit beschermd dorpsgezicht), een negatieve boom effectanalyse (aanleg skatebaan zou leiden tot kap van 9 bomen) en een negatief advies na een geluidsonderzoek (door aanleg skatebaan overschrijding wettelijke geluidsnormen bij groot aantal huizen) is de gemeente De Bilt overtuigd dat dat deze locatie niet geschikt is voor de aanleg van een skatebaan. De gemeente De Bilt gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de skatebaan.

2024-05-15