You, the petitioner
Windturbine

Plaats geen mega windturbines in Hoogblokland

564 signatures

De voorgestelde installatie van immense windturbines heeft aanzienlijke gevolgen voor natuur, gezondheid en leefomgeving door onder andere geluidshinder. Het beïnvloedt uw welzijn en de waarde van uw huis. Zeg daarom nee tegen deze plannen!

Petition

We

Inwoners en belanghebbenden van de Gemeente Molenlanden

 

establish that:

  • de Gemeente Molenlanden overweegt om mega windturbines te plaatsen om Hoogblokland aan zowel de zuidkant en de noordkant.

  • windturbines een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van omwonenden, dier en natuur hebben;

  • nog geen onderzoeken bekend zijn die het tegendeel bewijzen;

  • vooruitlopend op Europese wetgeving de geplande locaties zich veel te dicht bij de directe woonomgeving bevinden.

 

and request

  • uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren, dat aantoont dat er helemaal geen negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mens, dier en natuur zullen zijn;
  • heroverweging van het plan om te voldoen aan een zelfopgelegd klimaatdoel en dit met alle geweld te willen halen over de rug van bewoners, dier en natuur;
  • zich te houden aan de oorspronkelijke doelstelling om duurzame energie te leveren via 'zon op dak'.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Molenlanden 
Petition desk:
Lead petitioner:
Marcel Boogert 
Organisation:
Klankbordgroep Hoogblokland 

History

Signatures