You, the petitioner
Windmolens

Plaats geen 240 meter hoge mega-windturbines bij Papendrecht en Oud-Alblas

3,812 signatures

Gemeente Molenlanden en Gorinchem gaan 240m hoge windmolens nabij woonwijken (op circa 500 meter) in Papendrecht en Oud-Alblas bouwen. Dit zal overlast veroorzaken zoals: slagschaduw, geluid, trillingen en het landschap zal drastisch veranderen. Dit is een onverantwoorde locatie voor deze turbines!

Petition

We

Bezorgde inwoners, en belanghebbenden in Papendrecht, Molenlanden, Kinderdijk, Wijngaarden en omstreken.

 

establish that:

  • ondanks het grootschalige bewonersonderzoek in juni 2024, waarbij geconcludeerd werd dat

"het voorkomen van overlast voor omwonenden het belangrijkste aandachtspunt is",

de gemeente toch tegen de wil ingaat van bewoners en hoge windmolens nabij woonwijken (op circa 500 meter) in Papendrecht en Oud-Alblas wil bouwen.

 

and request

  • het proces van het plaatsen van windturbines zo dichtbij woningen in Oud-Alblas Papendrecht, Wijngaarden te plaatsen te stoppen
  • de zichtlijnen van de molens van Kinderdijk ook niet aan te tasten!
  • zoek een andere locatie waar minder burgers hinder zullen ondervinden en gezondheidsrisico’s zullen lopen.
  • zorg ervoor dat de turbines op veilige afstand van woonwijken komen
  • onderzoek en investeer liever in energieopslag van zonne-energie, of plaats de windmolens op zee.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Molenlanden 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-25 
Lead petitioner:
JD 
Organisation:
Bezorgde inwoners 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie overhandigd aan wethouder Jan Lock van gemeente Molenlanden

Het was eindelijk zover, we hebben vanmiddag de petitie aangeboden aan wethouder Jan Lock van gemeente Molenlanden tijdens het inspreken op de gezamenlijke commissievergadering van gemeente Molenlanden en Gorinchem.

Op het moment van overhandigen stond de teller op 3.655 handtekeningen! Wat geweldig dat we met zoveel mensen tegen deze windturbines zijn!

Nu is het de beurt aan gemeente Molenlanden om er ook naar te luisteren en te handelen!

Dit gaan we meemaken tijdens de raadsvergadering op 9 juli, wanneer de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem opnieuw bijeenkomen om een besluit te nemen over het voorstel voor de zoeklocaties.

+Read more...

Deze vergadering is openbaar, dus naast het ondertekenen kunt u de vergadering ook live meemaken in Hoornaar.

Meer informatie en de liveblog van vandaag kunt u hier vinden:

https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/393016/liveblog-hoe-denken-raden-molenlanden-en-gorinchem-over-voork

2024-06-27

Petitie vandaag gedeeld met de burgemeester van Papendrecht

Vandaag hebben we de voorlopige petitie alvast mogen delen/aanbieden aan de burgemeester van Papendrecht.

Volgende week willen we de petitie overhandigen aan de gemeente Molenlanden en Gorinchem op de commissievergadering van 27-6-24.

+Read more...

Hopelijk wordt er geluisterd door de gemeenten! Inmiddels al meer dan 2900 ondertekeningen!

Op de website die bij ‘details’ staat, vindt u meer informatie over wat u zelf nog meer kunt doen.

https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/392168/bezorgde-bewoners-overhandigen-bijna-3-000-handtekeningen-teg

2024-06-19

Wat geweldig! 1000 ondertekeningen in 2 dagen!

Wat geweldig dat we al meer dan 1000 ondertekeningen voor de petitie hebben verzameld! Hopelijk worden het er nog veel meer, zodat we de gemeenten Molenlanden en Gorinchem duidelijk kunnen laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken en de windmolens niet op deze locatie willen..

2024-06-15