You, the petitioner
Petitieplaatje

Plaats de mantelzorgwoning niet in tuinen van een tussenwoning in Nieuwland

35 signatures

De WMO wil een mantelzorgwoning plaatsen in een tuin van een tussenwoning aan De Laatste Stuiver in de wijk Nieuwland In Amersfoort (op de foto: elders, bij een groter huis)

Petition

We

Bewoners van Nieuwland.

 

observe

 • Dat de WMO een zorgunit voor onbepaalde tijd wil plaatsen van circa 9,5m lang bij 3,5m breed en 3 meter hoog met nummer 1024069 d.d. 20-1-2020.
 • Omwonenden zijn niet van tevoren geïnformeerd door de WMO of de bewoners.
 • De zorgunit voor onbepaalde tijd is ernstig in strijd met de redelijke eisen van welstand.
 • De zorgunit is buitensporig lang (9,5m) en hoog (circa 3m) en beslaat een groot deel van de doorzon tuin van een tussenwoning in een Vinexwijk.
 • Het gaat hier om een exces dat (nog) nergens anders in Amersfoort voorkomt.
 • Het maakt een grove inbreuk op wat er in de woonwijk gebruikelijk is.
 • Er is sprake van armoedig materiaalgebruik in vergelijking tot een uitbouw.
 • Het is ook voor een niet deskundige evident dat het bouwwerk daar niet thuishoort: Er is geen redelijke verhouding tussen de zorgunit, tuin en de woning.
 • Er wordt overlast verwacht vanwege het aanleggen van water en riolering, ook is er een gezamenlijke regenpijp.
 • Tevens zijn er risico’s voor de brandveiligheid.
 • Het plaatsen van een gehorige mantelzorgwoning in een te kleine tuin en het onthouden van licht is in strijd met het burenrecht.

 

and request

De WMO en gemeente te kijken naar alternatieven en samen met de betrokkenen en de buurt te komen tot een passende oplossing voor de betrokkenen, de buurt en de gemeente.

Daarbij is de gemeente verplicht de belangen van ALLE bewoners te behartigen en niet alleen van één partij.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-10 
Lead petitioner:
H.M. Grotentraast 
Organisation:
DLS&DOM 

History

Signatures

Updates

Zienswijze per email

Zienswijzen kunnen ook per e-mail..

2020-02-16

Zorgunit geplaatst in overloon

2020-02-09

Apeldoorn wil omstreden zorgunit halve meter verlagen, buurman vindt dat een lachertje

2020-02-09