U, de petitionaris
Help by tellien

Penetratie bij baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar is ALTIJD verkrachting

309.398 ondertekeningen

Wij

Bezorgde Nederlanders,

constateren

naar aanleiding van het programma van Pauw & Witteman, dat penetratie bij baby's, peuters & kleuters wettelijk niet als verkrachting wordt aangemerkt, zolang er geen sprake is van bijkomend geweld. Deze misdaad wordt dan behandeld als ontucht met een minderjarige. (art. 242 - 251 wetboek van strafrecht).

Wij zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van geweld; psychisch en lichamelijk.

en verzoeken dan ook de leden van de Tweede Kamer een wetswijziging in te dienen opdat ook ontucht met minderjarigen als "verkrachting" wordt aangemerkt en als zodanig door het Openbaar Ministerie behandeld zal worden. Niet onbelangrijk is dat deze petitie tevens pleit voor :

  • Zwaardere straffen
  • Verplichte TBS (of een dader nu wel of geen toestemming geeft voor psychiatrisch onderzoek)
  • Opheffing van verjaringstermijnen voor deze misdaden
  • Spreekrecht voor de ouders van de slachtoffertjes bij de behandeling door de rechter.
  • Algeheel verbod op pedofiele organisaties.

(zie verder nieuws-items, rechts onderaan deze pagina)

Petitie

Wij

Bezorgde Nederlanders

 

constateren

dat penetratie bij baby's, peuters & kleuters wettelijk niet als verkrachting wordt gekenmerkt zolang daarbij geen geweld is gebruikt. Dit geldt tevens voor minderjarigen die ongewild zonder geweld worden gepenetreerd.

 

en verzoeken

de leden van de Tweede Kamer een wetswijziging in te dienen om dit strafbaar feit door het openbaar ministerie te allen tijde als verkrachting te kunnen aanmerken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen