You, the petitioner

Patientenvereniging

16 signatures

Er lijkt een steeds groter wordende groep patienten te ontstaan met langdurige klachten na doormaken van het coronavirus. Het is niet duidelijk hoe om hoe veel mensen het gaat, maar dat dit een grote groep is, is wel duidelijk. We willen kijken of het lukt een patiëntenvereniging op te richten!

Petition

We

Wij willen met deze petitie inventariseren in hoeverre er draagvlak is voor een patiëntenvereniging!

 

observe

Natuurlijk mogen mensen die een partner of familielid met langdurige klachten hebben deze petitie ook ondertekenen. Hoe meer mensen wij bij elkaar krijgen, kunnen we samen de mensen met langdurige klachten beter ondersteunen.

 

and request

We hopen dat iedereen die zich betrokken voelt met deze doelgroep deze petitie wil ondertekenen, om zo deze groep mensen beter te kunnen helpen!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-15 
Lead petitioner:
Sophie Delemarre 

History

Signatures