You, the petitioner
Schermafbeelding 2019 01 24 om 18.33.52

Passende nieuwbouw voor senioren in Den Oord Houten!

303 signatures

De Gemeenteraad gaat beslissen over nieuwbouw op de locatie Wegwijzer/Den Oord. Het voorgestelde bouwontwerp is te massaal, te hoog, geeft inkijk en geluidshinder, is niet passend of bescheiden van formaat, komt 4,5 meter boven de bestaande bebouwing uit en verprutst het Houtens DNA.

Petition

We

omwonenden van de bouwlocatie, buurtgenoten van Den Oord en De Lobben en liefhebbers van Houten.

 

observe

dat er voor de sociale woningbouw voor ouderen een prachtige oplossing is gevonden! TOP!! Echter het maximaal aantal woningen in de vrije sector dat de gemeente wil bereiken, levert de omwonenden een TE MASSAAL en TE HOOG complex op met afbreuk van veel leefgenot. Het wordt te veel proppen. Het burgerparticipatietraject heeft veel energie gevraagd maar bij de burgers GEEN DRAAGVLAK opgeleverd. Dat was volgens de Startnotitie 2017 WEL het plan.

 

and request

de gemeenteraad het plan met appartementen voor sociale woningbouw EN patio-woningen te omarmen. Totaal 37 levensloopbestendige woningen voor senioren, energie-neutraal, met buurtkamer en genoeg groen. Dit plan: - is financieel haalbaar - heeft draagvlak - en parkeerruimte genoeg, ook voor de seniorenaanpassingen - varieert in in hoogten - heeft een groene ontmoetingsplek voor jong en oud - behoudt de oude fruitbomen en het speelveld - past!!!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Houten 
Petition desk:
Lead petitioner:
Ria Frowijn 
Organisation:
Den Oord Bewoners Belangen (DOBB) 

History

Signatures

Updates

293 GETEKEND!

De raadsvergadering is geweest. De petitie met 293 ondertekeningen werd vooraf door Ria Frowijn aan de burgermeester aangeboden. Tijdens de vergadering bleek dat voldoende DRAAGVLAK van betrokkenen voor de bouwplannen den Oord-de Wegwijzer als essentieel gezien werd door de politieke partijen.

+Read more...

We zijn blij dat dit erkend wordt. Wethouder Geerdes zal de komende drie maanden nog de tijd nemen om in overleg met betrokken partijen tot een groter draagvlak voor zijn bouwplan te komen. Verwarrend hierbij is dat politieke partijen denken dat dit draagvlak gevonden kan worden door 2 tot 4 woningen minder te realiseren. Het gaat de omwonenden echter NIET om het aantal woningen dat gerealiseerd zal worden. WEL om een maximale bouwhoogte (12 m) en het binnen de grenzen van het plangebied ontwikkelen van woningen en parkeerplaatsen. Het bouwvolume van de appartementengebouwen zou beperkt kunnen worden door af te zien van de binnenplaatsen. Met als resultaat meer buitenruimte om de gebouwen nog gunstiger te positioneren. Tenslotte is het aan de architect om de gebouwen als geheel optisch kleinschalig over te laten komen door kleurstelling en vormgeving. Zo moeilijk kan het dus niet zijn om VOLDOENDE DRAAGVLAK te krijgen.

2019-02-13

De Gemeenteraad aan zet

Dinsdagavond 12 februari om 20.00 uur staat de herinrichting Wegwijzer/Den Oord op de agenda van de gemeenteraad. WELKOM in de Raadszaal, de petitie wordt overhandigd en wat staat ons te wachten? Het College heeft volgens de bewoners de Startnotitie niet goed genoeg uitgevoerd: de Raad controleert B&W hierop.

+Read more...

Dat wordt spannend. - Voor de sociale woningbouw, de angel in dit dossier, is een perfectie oplossing gevonden. Daar feliciteert de Raad het College toch mee? - De Raad heeft in 2017 geen aantal woningen genoemd, nu kan het plan toch niet afgerekend worden op een te hoog aantal voor die plek? - De discussie gaat over 10 vrije sector woningen, daar hebben we er in Houten toch al genoeg van? - Financieel passend zijn toch de 10 patio's schrijft het College zelf? - Er moeten in Houten nog duizenden woningen bijgebouwd worden, daar passen er toch nog wel 10 bij? - 10 jaar heeft de bouw stilgelegen, dus nu snel passend voor senioren aan de slag gaan op deze locatie? Gemeenteraad ga voor MAATWERK en DRAAGVLAK!

2019-02-10

RondeTafelGesprek 29 januari Raadszaal 20.00 uur

Vanavond vertellen we de gemeenteraad op hoeveel de teller staat! De ondertekenaars staan voor: passende nieuwbouw op de locatie van De Wegwijzer in Den Oord/De Lobben in Houten. De gesprekken met de fracties hebben opgeleverd dat er goed naar de feiten is geluisterd. Daar maken we punten op.

+Read more...

Het bouwplan moet oa. passen op het plangebied, geen parkeeroverlast geven in de directe en nabije buurt opleveren en het groene speelveld in tact houden. Laten we ook niet vergeten dat we al veel overeenstemming hebben op de evenwichtigheid in sociale woningbouw en vrije sector, de aantrekkelijkheid voor de doorstroming, en de wil om oud en nieuw te integreren. Welkom aan de nieuwe bewoners! Tot vanavond?

2019-01-29