You, the petitioner
Passendonderwijs

Passend voltijd onderwijs voor HB-kinderen

4,403 signatures

Ben jij ook voor erkenning en structurele financiële ondersteuning van voltijd HB-onderwijs? Onderteken deze petitie en steun daarmee de brandbrief van directeuren uit het voltijd HB-onderwijs!

We hebben de steun van ouders nodig in deze petitie. Als je kinderen op een voltijds HB-school zitten, vraag die school ook om de brandbrief die een aantal HB-scholen gestuurd hebben mee te ondertekenen (kan via hbscholen.nl).

Petition

We

Ouders van hoogbegaafde (HB) kinderen

 

observe

  • dat veel kinderen met hoogbegaafdheid vast lopen in het regulier onderwijs, ondanks de inzet van plusklassen.

  • dat HB-initiatieven vaak worden geblokkeerd door schoolbesturen en scholen nu dus steun van ouders nodig hebben

 

and request

  • de minister van primair en voortgezet onderwijs, kennis te nemen van de brandbrief zoals gepubliceerd op www.hbscholen.nl, de conclusies in het bijbehorende rapport "De situatieanalyse voltijd primair onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland" van Loek Zonnenberg en handelen naar deze conclusies om zodoende te zorgen voor beter passend onderwijs voor onze kinderen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-03-23 
Lead petitioner:
Bas Lubbers 
Organisation:
www.hbscholen.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Update erkenning en financiering voltijd hb-onderwijs

De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt om de erkenning en structurele financiële ondersteuning van voltijd hb-onderwijs landelijk onder de aandacht te brengen.

Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

• Debat passend onderwijs 30 maart: Minister Wiersma zegt toe voor de zomer een integraal plan voor passend onderwijs voor (hoog)begaafden te gaan maken waarin voltijd HB een kernonderdeel is!

• Voor en in de zomer: 1) Input verzamelen voor het plan van de minister bij aangesloten hb-scholen.

+Read more...

2) Uitbreiding van de situatieanalyse naar 12 scholen en 550 respondenten. 3) Overleg, contact en werkbezoeken met OCW, Kamerleden, ouder- en belangenorganisaties.

• Op 15 juli een reactie van de Minister op onze brandbrief. Voor de zomer sturen we een procesbrief waarin we opnieuw het belang benadrukken van voltijd hb-onderwijs en dat de situatie urgent is, omdat diverse hb-voorzieningen op omvallen staan of al zijn omgevallen.

• Begin oktober sturen we naar de Minister en Kamercommissie onderwijs een uitgebreide inhoudelijke reactie (incl. verwijzing naar de petitie), met als bijlage onze input op het plan van aanpak en de uitgebreide situatie-analyse.

• 4 november; Gezamenlijke brief met belangen- en ouderorganisaties. >> Oproep om voor passend onderwijs naar het geluid uit de praktijk te luisteren, door te kiezen voor oplossingen die bewezen werken en voor leraren en ondersteuners uitvoerbaar zijn in de praktijk (Sluit aan op het besluit in oktober van AOb, CNV en Lerarencollectief om uit het overleg passend onderwijs te stappen.)

• 23 november: Amendement extra middelen voltijd hb van Tweede Kamerleden Mariëlle Paul (VVD) en Paul van Meenen (D66). Ze verwijzen in hun voorstel expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar omvielen.

• 9 december: het amendement wordt met 150 stemmen unaniem aangenomen door de Tweede Kamer! Een ontzettend positief resultaat van onze inspanningen het afgelopen jaar.

Met het amendement komt er in 2023 in principe 9,5 miljoen beschikbaar voor voltijd hb. Maar wat de vervolgstappen zijn, hoe dit geld naar de Samenwerkingsverbanden en scholen zal gaan en hoe dit concreet uitgewerkt en uitgevoerd zal worden, is op dit moment nog niet bekend.

De komende periode zullen we daarom kritisch en actief betrokken blijven om te kijken hoe dit een vervolg krijgt. Daarnaast wachten we nog op de definitieve versie en openbaarmaking van het plan van aanpak van de Minister, waarvoor de samenwerkende hb-scholen de afgelopen periode concrete input hebben geleverd.

Er zijn de afgelopen maanden hele mooie stappen gezet, waar we iedereen heel hartelijk voor willen bedanken. Veel dank aan Mariëlle Paul, Paul van Meenen en Loek Zonnenberg, maar ook vele anderen als Marieke Maesen, Kim Castenmiller, Willy de Heer, directeuren van HB-Scholen, ouders en betrokkenen die onze petitie tekenden, scholen die onze brandbrief steunden, experts die het rapport steunden, diverse ouder- en belangenorganisaties die ons steunden en alle andere experts, betrokkenen en ouders die deze beweging meer dan een jaar geleden in gang hebben gezet. Met elkaar hebben we passend onderwijs voor deze groep kinderen weer op de kaart gezet!

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees het laatste nieuws op onze website, of volg ons op onze LinkedIn of Facebook.

Nogmaals dank voor uw steun! Samenwerkende hb-scholen

2022-12-14