You, the petitioner
Whatsapp image 2021 11 11 at 22.59.45

Passend behandelaanbod moet blijven

4,598 signatures

60.000 goed lopende complexe behandelingen zijn in gevaar. Regelzucht gaat voorbij aan zorgbehoefte van patiënt. De zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) wordt bedreigd. Een passende behandeling bij een ZGP is een recht bij complexe psychiatrische problematiek. Behoud patiëntrechten en keuzevrijheid in GGZ! Zie zgpaanzet.nl

Petition

We

Patiënten, naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters

 

establish that:

  • Marktwerking veroorzaakt langere wachtlijsten, discriminatie GGZ-patiënten en meer schendingen patiëntrechten!
  • Destructieve regelzucht van NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en zorgverzekeraars ondermijnt passende behandeling van ruim 60.000 mensen.
  • De ZGP levert gepaste, kostenefficiënte zorg (multidisciplinair in 1 persoon) bij complexe psychiatrische problematiek.
  • De ZGP moet behouden blijven!
  • Straks staan 60.000 patiënten op straat. Doe dit patiënten en de overbelaste zorg niet aan.

 

and request

  • Stop verlaging van tarieven, behandelplafonds en strafkortingen voor ZGP’s zolang er wachtlijsten zijn.
  • Stop discriminatie GGZ-patiënten.
  • Behoud restitutiepolis voor GGZ.
  • Onderken funeste gevolgen beleid voor patiënt en professional.
  • Luister naar patiënt en behandelaar: ZGP levert doelmatige zorg bij complexe psychiatrische problemen. De ZGP moet blijven!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-09-14 
Lead petitioner:
Jessica van der Jagt 
Organisation:
ZGPaanZet 
Website:

History

Signatures

Updates

Op GGZnieuws.nl gepubliceerd: 60.000 patiënten in de kou? Zelfstandig gevestigde psychiaters worden in hun bestaan bedreigd.

17 november 2021 – Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij sturen deze week een brandbrief naar demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis, en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

+Read more...

Tegelijk vragen zij aan alle patiënten, hun naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters om de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.

De systematische maatregelen van NZa en zorgverzekeraars tegen de zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) zullen leiden tot grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). ZGP’s zijn een substantiële groep essentiële zorgaanbieders in het veld, die geen enkel aandeel hebben in de kostenstijgingen voor de GGZ, maar wel een groot aandeel in het leveren van snelle, kostenefficiënte specialistische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische ziektebeelden.

Als het echter aan de NZa en zorgverzekeraars ligt, gaan ZGP’s terug naar de GGZ-instellingen. ZGP’s staan onder druk en dreigen te verdwijnen. De ongeveer 60.000 patiënten van de ZGP’s zullen tussen wal en schip vallen. Hun behandelingen zijn te complex voor de huisartsen of voor de vrijgevestigde (klinisch) psychologen en psychotherapeuten. GGZ-instellingen weigeren vaak deze patiënten omdat ze te complex zijn of niet passen in hun zorgprogramma’s. Voor verwijzers wordt het dan helemaal onmogelijk om zorg te vinden voor deze categorie patiënten. De wachtlijsten zullen toenemen. Crisisgevallen zullen toenemen. Mensen blijven te lang verstoken van adequate hulp, met alle gevolgen van dien.

Actiegroep ZGPaanZet

Bron: persbericht

Lees dit artikel van GGZNieuws.nl!

2021-11-24