You, the petitioner
Facebook banner

Pas maatwerk toe bij de aanleg van een F35 door Lonneker

438 signatures

Gemeente en Provincie zijn voornemens een F35 door Lonneker aan te leggen. Daarbij houden zij vast aan de strakke kaders van het Masterplan. Dit leidt tot een voorkeurstracé dat onlogisch, verkeers- en sociaal onveilig is met grote impact op natuur, privacy en karakter van Lonneker.

Petition

We

Dorpsbewoners van Lonneker, gebruikers van de recreatieve routes, liefhebbers van natuur.

 

observe

Dat de nu voorliggende voorkeursvariant voor een F35 door Lonneker leidt tot:

  • Onveilige verkeerssituaties op diverse punten
  • Verlies van bomen, houtwallen, cultuurhistorische en recreatieve waarden
  • Beperkt gebruik: maar zo'n 50% van het fietsverkeer Oldenzaal-Enschede maakt gebruik van deze route
  • Inbreuk op privacy van vele aanwonenden
  • Sociale onveiligheid door deze 'achterlangs' route
  • Vervallen van veel parkeerplekken

 

and request

  • Gemeente Enschede (en provincie Overijssel) om de strakke kaders van de F35 (4 meter breed rood asfalt aan 1 zijde van de weg) los te durven laten.
  • Pas maatwerk toe om de fietsverbinding tussen Oldenzaal en Enschede te verbeteren.
  • Onderzoek op serieuze wijze het voor de hand liggend alternatief: de bestaande fietspaden langs de Oldenzaalsestraat en Dorpsstraat-Dorpsplein-Voortsweg. Zo profiteren nog meer fietsers en behoudt het dorp zijn charmes.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Enschede 
Petition desk:
Closing date:
2020-10-08 
Lead petitioner:
Bewonerscommissie Oldenzaalsestraat, Meijerinksweg, Schuttekamp, Nieuwedijk, Pastoor Balkstraat, Spolminkweg 
Organisation:
Bewonerscommissie Oldenzaalsestraat, Meijerinksweg, Schuttekamp, Nieuwedijk, Pastoor Balkstraat, Spolminkweg 
Website:

History

Signatures