You, the petitioner
Boylestraat   petitie   foto

Participatie over de toekomst van Boylestraat 20a

42 signatures

De gemeente is voornemens een voormalig schoolgebouw (Boylestraat 20) te verbouwen tot 24 woningen bestemd voor 50% jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en 50% studenten. Dit plan is nooit getoetst bij de bewoners en zal voor meer woondruk zorgen in één van de dichtstbevolkte wijken in Den Haag.

Petition

We

Bewoners Boylestraat en Halleystaat

 

establish that:

  • Dat er behoefte is aan bewonersparticipatie in de besluitvorming rond de invulling.
  • Dat er draagvlak is om de bestemming "Welzijn en Maatschappelijk” te handhaven.
  • Dat er ernstige zorgen zijn over de impact op de leefomgeving m.b.t. geluidsoverlast en hinder op straat.
  • Dat de gemeente een verbod op het verticaal splitsen van woningen heeft ingevoerd, maar zelf wel panden met maatschappelijke, sociale functie splitst in woningen.

 

and request

de Gemeente Den Haag om samen met de buurtbewoners in overleg te gaan voor het gezamenlijk onderzoeken van alternatieve plannen die binnen het huidige bestemming "Welzijn en Maatschappelijk” passen, en die geen extra overlast veroorzaken voor de omringende straten en binnenplaats van het schoolgebouw.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Organisation:
Bewonersgroep Boylestraat / Halleystraat 

History

Signatures