You, the petitioner
Len munnik   kindercoalitie

Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

1,270 signatures

Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een militair gedomineerde omgeving waar hun leven op het spel staat. Tussen januari 2018 en juni 2019 werden 72 Palestijnse kinderen gedood en raakten 9.212 Palestijnse kinderen ernstig gewond als direct gevolg van acties van het Israëlische leger. (Een uitgebreide versie van de petitie kan op onze site gevonden worden.)

Petition

We

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie en eenieder die het recht op leven van Palestijnse kinderen van het grootste belang vindt.

 

observe

dat een groot aantal Palestijnse kinderen slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Gemiddeld wordt er één kind per week gedood. Het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie erkennen het fundamentele recht van kinderen op leven en ontwikkeling. Dit betekent dat Israël, dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, internationaal recht schendt.

 

and request

Nederland om haar internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderrechten kracht bij zetten door:

  • alle militaire samenwerking en wapenhandel met Israël te stoppen;
  • druk op Israël te leggen om geweld tegen kinderen in het bezette Palestijns gebied te stoppen;
  • druk op Israël te leggen om internationale afspraken na te leven.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2019-11-17 
Lead petitioner:
Galit Saporta 
Organisation:
Palestijnse Kinderrechten Coalitie: Defence for Children Nederland - Een Ander Joods Geluid - gate48 - Kairos Sabeel Nederland - The Rights Forum - Palestine Link 
Website:

History

Signatures