You, the petitioner

Overleg met de ouders over de aankomende verhuizing van de VJMC-leerlingen

164 signatures

Wij kennen VJMC als een school die (extra) waakt voor de veiligheid van onze kinderen. Het plaatsen van onze kleine kinderen op middelbare scholen vinden we dan ook uit den boze. Het feit dat dit gebracht wordt als iets dat wij als ouders maar hebben te accepteren, zonder enige inspraak en zonder dat ons akkoord is vereist, achten wij zelfs kwalijk. De stelling dat de kinderen gescheiden zullen worden van de grotere kinderen zien wij niet werken, aangezien de middelbare scholen klaarblijkelijk niet leeg staan.

Petition

We

Ouders van leerlingen van het VJMC

 

establish that:

de verhuizing zoals omschreven in de brief van 29 april jongstleden ons zorgen baart en we graag in gesprek willen met het managementteam van de school.

 

and request

De directie om in overleg met de ouders een manier te vinden om deze aanstaande verhuizing zo verantwoordelijk mogelijk te laten verlopen. Het welzijn van onze kinderen is hierbij onze prioriteit.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2024-05-28 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Bezorgde ouders VJMC 

History

Signatures