U, de petitionaris
2806197476 0f4ab7a08c c

Overgangsbewijs in plaats van eindexamen

23.894 ondertekeningen

Het afnemen van het school- en eindexamen in gangbare vorm leidt tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. We pleiten om leerlingen de mogelijkheid te geven een overgangsbewijs te krijgen voor het vervolgonderwijs. Dan is er minder risico en kan de rest van het schooljaar besteed worden aan lesgeven.

Petitie

Wij

inwoners van Nederland die zich zorgen maken over de verspreiding van het coronavirus

 

constateren

  • dat als examens op scholen afgenomen worden leraren en leerlingen aan een groot gezondheidsrisico blootgesteld worden;
  • de gevolgen voor verspreiding van het coronavirus heel groot kunnen zijn;
  • schoolbesturen ongewild hiervoor medeverantwoordelijkheid zullen dragen;
  • bij eindexamenkandidaten de meeste leerstof al behandeld is;
  • en de resterende tijd van leraren en leerlingen dit jaar beter besteed kan worden aan het geven van onderwijs.

 

en verzoeken

het voor het cohort examenkandidaten van 2020 mogelijk te maken een overgangsbewijs naar vervolgonderwijs te krijgen, zonder daarvoor examen te hoeven doen en het advies van de toeleverende school hiervoor leidend te maken.

Het antwoord

Einde van de petitie

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties.Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Omdat het doel van de petitie nagenoeg behaald is (er is nog geen definitief zicht op een overgangsbewijs, maar ik vertrouw erop dat het goed komt), sluit ik vandaag de petitie. Veel dank aan iedereen die heeft getekend. Gelukkig is er eerder dan 6 april duidelijkheid gekomen. Nu kunnen alle betrokkenen zich richten op het geven van het onderwijs dat nodig is, om leerlingen succesvol de overgang naar hun vervolgstudie te laten maken. Veel succes aan iedereen daarmee. Het zal niet makkelijk zijn, maar als we vertrouwen hebben en elkaar bemoedigen, dan komt het vast in orde.

Hartger Wassink

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De brief van de minister over de examens

Minister Slob schreef 17 maart een brief aan de Tweede Kamer met zijn voorstel over de organisatie van de examens in 2020.

Twee zaken zijn onduidelijk in deze brief. In de eerste plaats dat 'deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht [is]'.

+Lees meer...

Tegelijk vindt Slob dat 'als er geen gezondheidsklachten zijn', van leerlingen verwacht wordt dat ze deelnemen aan examens.

In de tweede plaats dat 'scholen zich aan de voorschriften van het RIVM' moeten houden. Die zijn duidelijk: blijf thuis, vermijd contact, vermijd grote groepen. Dat verhoudt zich slecht met grootschalige examenactiviteiten.

Door examens gewoon door te laten gaan, zadelt minister Slob schoolbesturen en leraren op met een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van leraren, leerlingen en de samenleving als geheel. Dat is onterecht, zeer risicovol, en bovendien onnodig.

Door de examens niet door te laten gaan, maar leerlingen voor dit jaar een overgangsbewijs te geven, worden deze risico's voorkomen. Het scheelt bovendien heel veel regelwerk. Die tijd kan gestoken worden in het daadwerkelijk lesgeven. Die tijd is hard nodig, omdat leraren en leerlingen nog volop aan het experimenteren zijn met onderwijs op afstand.

18-03-2020