U, de petitionaris
2806197476 0f4ab7a08c c

Overgangsbewijs in plaats van eindexamen

23.894 ondertekeningen

Het afnemen van het school- en eindexamen in gangbare vorm leidt tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. We pleiten om leerlingen de mogelijkheid te geven een overgangsbewijs te krijgen voor het vervolgonderwijs. Dan is er minder risico en kan de rest van het schooljaar besteed worden aan lesgeven.

Petitie

Wij

inwoners van Nederland die zich zorgen maken over de verspreiding van het coronavirus

 

constateren

  • dat als examens op scholen afgenomen worden leraren en leerlingen aan een groot gezondheidsrisico blootgesteld worden;
  • de gevolgen voor verspreiding van het coronavirus heel groot kunnen zijn;
  • schoolbesturen ongewild hiervoor medeverantwoordelijkheid zullen dragen;
  • bij eindexamenkandidaten de meeste leerstof al behandeld is;
  • en de resterende tijd van leraren en leerlingen dit jaar beter besteed kan worden aan het geven van onderwijs.

 

en verzoeken

het voor het cohort examenkandidaten van 2020 mogelijk te maken een overgangsbewijs naar vervolgonderwijs te krijgen, zonder daarvoor examen te hoeven doen en het advies van de toeleverende school hiervoor leidend te maken.

Het antwoord

Einde van de petitie

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties.Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Omdat het doel van de petitie nagenoeg behaald is (er is nog geen definitief zicht op een overgangsbewijs, maar ik vertrouw erop dat het goed komt), sluit ik vandaag de petitie. Veel dank aan iedereen die heeft getekend. Gelukkig is er eerder dan 6 april duidelijkheid gekomen. Nu kunnen alle betrokkenen zich richten op het geven van het onderwijs dat nodig is, om leerlingen succesvol de overgang naar hun vervolgstudie te laten maken. Veel succes aan iedereen daarmee. Het zal niet makkelijk zijn, maar als we vertrouwen hebben en elkaar bemoedigen, dan komt het vast in orde.

Hartger Wassink

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nieuwe petitie om het eindexamen definitief af te schaffen

Als u deze petitie tekende, dan wilt u misschien ook deze petitie tekenen:

[https://www.ed.nl/helmond/petitie-helmondse-scholieren-schaf-het-examen-af~a75b22e6/].

08-07-2020

Einde van de petitie

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties.Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden.

+Lees meer...

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Omdat het doel van de petitie nagenoeg behaald is (er is nog geen definitief zicht op een overgangsbewijs, maar ik vertrouw erop dat het goed komt), sluit ik vandaag de petitie. Veel dank aan iedereen die heeft getekend. Gelukkig is er eerder dan 6 april duidelijkheid gekomen. Nu kunnen alle betrokkenen zich richten op het geven van het onderwijs dat nodig is, om leerlingen succesvol de overgang naar hun vervolgstudie te laten maken. Veel succes aan iedereen daarmee. Het zal niet makkelijk zijn, maar als we vertrouwen hebben en elkaar bemoedigen, dan komt het vast in orde.

Hartger Wassink

EINDE REACTIE

24-03-2020

De eindexamens gaan niet door

Minister Slob van onderwijs heeft dan toch nu al besloten de eindexamens niet door te laten gaan. Er volgt nu een periode waarin de scholen gaan beslissen welke leerlingen slagen of zakken.

+Lees meer...

Leerlingen krijgen een volwaardig diploma. {https://nos.nl/artikel/2328153-centrale-eindexamens-middelbare-scholieren-gaan-niet-door.html]

24-03-2020