You, the petitioner

Ouderen 45+ weer aan het werk

3,081 signatures

Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echt wil dat ouderen langer aan de slag blijven, dan moet hij ook de voorwaarden scheppen die dat mogelijk maken. Nog geen tiende van de werkgevers onderneemt serieuze pogingen om mensen ouder dan 55 jaar in dienst te nemen.

Langer doorwerken is geen probleem voor de meeste mensen, maar dan moet het werk wel toegankelijk zijn.

leo@kopieert.nl

Petition

We

Alle werkzoekenden die door hun leeftijd niet of nauwelijks kans hebben op een baan.

 

establish that:

Bekend is dat ouderen, wanneer zij eenmaal uit het arbeidsproces verdwijnen, veelal niet meer terugkeren. De werkhervattingkansen van werkloze werkzoekende ouderen zijn gering. Ouderen zijn daardoor oververtegenwoordigd onder de langdurig werklozen. Met het oog op de noodzakelijke arbeidsparticipatie op de langere termijn is het van belang dat alles in het werk wordt gesteld om het werkloos worden van ouderen te voorkomen.

 

and request

Wij vragen dan ook aan het parlement om in actie te komen en zorg te dragen dat oudere werkzoekenden kansen krijgen op werk en dat discriminatie op basis van leeftijd nu eens en voor altijd serieus aangepakt wordt. Een grote meerderheid van de 55-plussers heeft tijdens de sollicitatieprocedure het gevoel op leeftijd te worden gediscrimineerd. Ouderen hebben steeds meer moeite om werk te vinden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Leo van den Berg 
Website:

History

Signatures