You, the petitioner

Osteopathie BTW-vrij

7,281 signatures

De overheid gaat de osteopaten dwingen BTW af te dragen terwijl de osteopaten volgens Europese richtlijn vrij zouden moeten zijn van BTW heffing.

Petition

We

osteopaten, cliënten van osteopaten en verwijzers

 

observe

dat de osteopaten BTW moeten gaan afdragen omdat zij niet in het BIG register zijn opgenomen. Dit terwijl de handelingen die door osteopaten verricht worden, overeenkomen met handelingen uitgevoerd door fysiotherapeuten. De osteopaat is breder geschoold dan de fysiotherapeut in anatomie, (neuro-)fysiologie, embryologie. De osteopaat heeft meer technieken ter beschikking. De osteopaat werkt veilig. De osteopaten zijn goed georganiseerd.

 

and request

Verzocht wordt de osteopaten vrij te stellen van BTW zoals dat ook het geval is in enkele landen van Europa. De osteopaat bevordert de gezondheid van de mens en volgens Europese richtlijn is dit vrijgesteld van BTW. Nederland heeft met BIG een rigide instituut aangewezen dat niet toegankelijk is: discriminatie.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ton Kouwenberg, Osteopaat D.O.-MRO®, voorzitter NVO 
Organisation:
NVO 

History

Signatures