You, the petitioner
Banner

Opwettenseweg veilig

402 signatures

De Opwettenseweg is door de gemeente Nuenen bestempeld als meest verkeersonveilige locatie van Nuenen. Een verdere toename van autoverkeer, onder andere door de bouw van Nuenen-West, zal deze historische lintweg naar onze karakteristieke dorpskern niet verdragen. Toch lijkt dit realiteit te worden.

Petition

We

bezorgde Nuenenaren

 

observe

  • een toenemend onveilige situatie op de Opwettenseweg.
  • Nu al lopen dagelijks veel verkeersdeelnemers gevaar, met name de fietsers (waaronder veel schoolgaande kinderen).
  • Er wordt te hard gereden en op de maximum snelheid van 30km/u wordt niet gehandhaafd.
  • De afgelopen zes jaar vonden al 15 geregistreerde ongelukken plaats.
  • Met de bouw van Nuenen-West zal de Opwettenseweg alleen maar drukker worden, met alle risico’s van dien.

 

and request

  • om bij het maken van plannen voor de ontsluiting van Nuenen-West rekening te houden met deze gevaarlijke situatie op de Opwettenseweg.
  • met een nieuw, constructief en toekomstgericht plan te komen waarin verkeersveiligheid en het beperken van de verkeersdrukte centraal staan
  • te kiezen voor de veiligheid van de gebruikers en bewoners van de Opwettenseweg!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Nuenen c.a. 
Petition desk:
Closing date:
2020-07-03 
Lead petitioner:
N. Fisscher 
Organisation:
Actiecomité Opwettenseweg veilig! 
Website:

History

Signatures

Updates

Enquête

De laatste commissievergadering ruimte van de gemeente Nuenen laat zien dat de politieke partijen nog steeds erg verdeeld zijn als het gaat om een veilige oplossing voor de Opwettenseweg als onderdeel van de ontsluiting Nuenen West.

Het actiecomité roept alle weggebruikers, bezorgde ouders en bewoners op om hun stem te laten horen. We hebben daarom ook een enquête opgesteld.

+Read more...

Neemt u even de tijd voor het invullen van onze enquête.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__f5SsZFUMzVUQllUVkIwM0ZGNDlKUjRZWlY1NEZYNC4u

2020-12-02

Verder onderzoek hoe Opwettenseweg veilig kan worden ingericht

Op 16 juni jl. is uitgebreid gesproken over de Opwettenseweg in de commissievergadering van de gemeenteraad.

+Read more...

Actiecomité Opwettenseweg veilig! heeft ook ingesproken bij deze vergadering.

Voorlopige uitkomst is dat er verder onderzoek wordt gedaan naar hoe de Opwettenseweg in Nuenen als een veilige en geloofwaardige 30 km/u kan worden ingericht en dat de eerder opgestarte dialoogsessies tussen belanghebbenden en politieke partijen doorgang vinden.

Wij zijn blij dat de boodschap dat we een veilige situatie willen op de Opwettenseweg, duidelijk bij alle politieke partijen is aangekomen! We blijven deelnemen aan de dialoogsessies en zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en u hiervan ook op de hoogte houden.

Dank voor uw steun aan onze petitie!

2020-06-17