You, the petitioner

Opschorten reactie termijn op het rapport Goudappel & Goffeng

In de wijk Stadshagen (Zwolle) is een verkeersknip. De gemeente Zwolle heeft een onderzoek laten doen door bureau Goudappel & Coffeng naar de mogelijkheden tot het opheffen van deze verkeersknip. Bewoners en blanghebbenden hebben 14 dagen de tijd te reageren op dit rapport. Dat vinden wij te kort.

Petition

We

Inwoners van Stadshagen en andere belanghebbenden.

 

observe

Dat de reactie termijn van 14 dagen op de eindrapportage van Goudappel & Coffeng - in verband met het onderzoek naar mogelijkheden de verkeersknip in Stadshagen op te heffen - te kort is.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente Zwolle deze termijn van 14 dagen te verlengen naar een termijn van 2 maanden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Zwolle 
Petition desk:
Closing date:
2011-06-10 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Di Mistro 
Organisation:
Klankbordgroep De verkeersknip na Goudappel & Coffeng 

History

Signatures