You, the petitioner
Buttonshadowsite2

Oproep tot Ratificatie VN Conventie Migrantenarbeiders

132 signatures

Campagne voor ratificatie door Nederland van de VN conventie voor de bescherming van migrantenarbeiders en hun gezinsleden.

Petition

We

betrokken en bezorgde inwoners van Nederland die de mensenrechten hoog achten.

 

observe

dat Nederland stelt, de hoogste normen en waarden te hanteren als het gaat om naleving van de mensenrechten en constateren voorts dat ons Nederland tot op heden heeft nagelaten een VN-conventie te ratificeren die niets anders beoogt dan de bescherming van een groot deel van haar eigen burgers; de migranten en hun gezinsleden die Nederland hebben helpen opbouwen en dat, onverlet het ten nadele van hen gewijzigde politieke klimaat blijven doen.

 

and request

het huidige kabinet, de VN-conventie voor Migrantenarbeiders en hun gezinsleden te ratificeren teneinde daarmede een onmiskenbaar signaal af te geven dat Nederland inderdaad staat voor gelijke rechten van al haar burgers en dat wanneer men spreekt over 'normen en waarden' er ook daad bij het woord wordt gevoegd.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2011-03-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Abderrahim Jaafar 
Website:

History

Signatures