You, the petitioner

Oproep aan wetgever tot afschaffing klachtvereiste bij art. 272 Strafrecht

308 signatures

Wettelijk geheimhouders (artsen, advocaten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers) en ethici verzoeken tot afschaffing van de klachtvereiste bij schending van het beroepsgeheim, neergelegd in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Petition

We

Artsen, ethici, therapeuten, geestelijk verzorgers, journalisten, advocaten en notarissen.

 

observe

Dat artikel 272 in het Wetboek van Strafrecht, dat het beroepsgeheim regelt van geheimhouders, gewijzigd dient te worden. Nu is schending van het beroepsgeheim een klachtdelict: Vervolging van schending vindt enkel plaats indien de betrokkene zelf aangifte doet. In het geval van dr. Tulleken betekent dit dat enkel Friso zelf of mogelijk zijn familie aangifte kan doen. Wij menen dat het in het belang van een ieder is dat geheimhouders daadwerkelijk dingen geheim houden.

 

and request

Dat tuchtrecht niet volstaat blijkt uit het feit dat dr. Tulleken zijn beroepsgeheim toch schendt, wetende dat hij daarmee een klacht bij het tuchtcollege riskeert. Ook de kwestie in het VU-ziekenhuis laat zien dat ambtshalve optreden van het Openbaar Ministerie wenselijk kan zijn om wantoestanden tijdig een halt toe te kunnen roepen. We verzoeken dan ook afschaffing van de klachtvereiste bij artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-06-16 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
mr. Richard A. Korver, namens artsen, ethici, geestelijk vezorgers en advocaten 

History

Signatures