You, the petitioner
Bzh front

Oorlogsmonument Bezuidenhout

82 signatures

De realisering van een monument ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog van Bezuidenhout voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Bezuidenhout is één van de meest (zoniet de meest) getroffen wijken van Den Haag was. 1314 afgevoerde en vermoorde Joden, 542 mensen omgekomen bij bombardementen, 60 gesneuvelde soldaten, 56 gefusilleerde/vermoorde verzetsstrijders, 5 gedode dwangarbeiders, 6 doden met onbekende oorzaak en 17 mensen die zich in wanhoop zelf van het leven beroofden. Deze meer dan 2000 slachtoffers worden inmiddels geëerd in een digitaal monument: www.dodenboekbezuidenhout.nl Het plan is om deze namen te laten zien op de toren van de kerk op de hoek Bezuidenhoutseweg/Koningin Marialaan. De oprichting van dit monument is een initiatief van de Vereniging 18 juni.

Teken en doneer om het Oorlogsmonument Bezuidenhout mede te realiseren.

Petition

We

inwoners en medestanders

 

observe

  • dat er geen Oorlogsmonument in Bezuidenhout is voor de meer dan 2000 oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog;
  • dat er geen plaats is waar de gevallen militairen, de vermoorde verzetstrijders, de vermoorde Joden, de gefusilleerde-, de in de dood gevluchte- en alle door overig oorlogsgeweld omgekomen burgers waardig kunnen worden herdacht of waar men geconfronteerd kan worden met het leed en de offers die gebracht zijn;
  • dat de namen en gezichten van de meer dan 2000 doden van Bezuidenhout vergeten zijn en ze bijna voorgoed zullen vervagen in de schaduw van de tijd

 

and request

toe te staan dat een Oorlogsmonument Bezuidenhout in de wijk wordt opgericht danwel het Leeuwenmonument op het Stuyvesantplein wordt aangemerkt als oorlogsmonument en daarbij de kenmerken daartoe worden aangebracht;

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures