You, the petitioner
104985 fullimage vrouwe justitia 150 150

Onschendbaarheid is niet van deze tijd

195 signatures

In de grondwet, zoals door Thorbecke geformuleerd in 1848, wordt de Koning onschendbaar geacht voor politiek handelen: ministers zijn verantwoordelijk. Tegenwoordig lijkt onschendbaarheid ruimer geinterpreteerd. 1. Geldt niet alleen voor de Koning, maar ook voor diens hele familie, de ministers en zelfs topambtenaren? 2. Gaat niet alleen over politiek handelen, maar alle handelen lijkt ondertussen buiten discussie te staan.

Onschendbaarheid is niet van deze tijd. Wij verzoeken tot opheffen van de onschendbaarheid van zowel de Koning(in), diens familie, politici en (top)ambtenaren.

Petition

We

Actief meedenkende burgers,

 

observe

Het effect van de onschendbaarheid is het tegenovergestelde van wat beoogd wordt. Het leidt juist tot negatieve berichten over misstanden. Daar waar door de staat slechts beperkt onderzoek is gedaan naar mogelijke misstanden, wordt –al dan niet terecht- vaak een doofpot gesuggereerd, juist vanwege de onschendbaarheid. De onschendbaarheid schaadt dus de goede naam van ons landsbestuur.

Een ruime “onschendbaarheid” is niet van deze tijd en dient geen enkel doel. Het is niet goed voor Nederland.

 

and request

  1. Opheffen van de onschendbaarheid, met uitzondering van politiek handelen en maatschappelijk debat.
  2. Onderzoeken van bestaande vermeende sluimerende vraagstukken (zoals Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn, Manuel Schadwald, Zandvoort zaak, Maarten van Traa, Baybasin, en de beperking van persvrijheid).

Dit is passend in een democratische rechtstaat en nodig voor het behoud van de goede naam van Nederland.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2016-07-27 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Gewoon de Grondwet 

History

Signatures