You, the petitioner
Azalea

Oneens met splitsing Montessorischool Azalea

168 signatures

Volgend schooljaar zal onze school worden gesplitst in twee verschillende locaties zonder enige inspraak van of overleg met ouders. Er zijn te veel leerlingen voor deze locatie en dit probleem wordt nu over de rug van onze kinderen zogenaamd opgelost, dit is geen acceptabele oplossing.

Petition

We

ouders van de leerlingen van Montessorischool Boven 't IJ, dependance Azalea

 

observe

dat de school zonder overleg met ouders voor een zeer ingrijpende verandering heeft gekozen. Splitsing zorgt voor een breuk in de samenhang van de school. Het onvrijwillig plaatsen van kinderen op de nieuwe locatie is onaanvaardbaar. De school is groot geworden mede dankzij steun van ouders, dat wij hierbij volledig genegeerd zijn is onbegrijpelijk. Het probleem van het aannemen van te veel leerlingen, wordt over de rug van onze kinderen opgelost.

 

and request

  • Excuses over de manier van communiceren en besluitvorming
  • Een inspraakmoment met directie en bestuur van Innoord over de beslissing om op twee locaties verder te gaan waarbij serieus wordt geluisterd naar de mening van de ouders en deze wordt meegenomen in de uiteindelijke uitkomst.
  • Een directe duidelijkheid over waar al onze kinderen volgend jaar terecht gaat komen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-05 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Rene de Groot 
Organisation:
Ouders van de Azalea 

History

Signatures

Updates

Kleine update na de 1e dag

Hallo Allemaal, Inmiddels hebben al flink wat ouders de petitie ondertekend. De kracht van een petitie zit 'm het aantal handtekeningen, dus het zou goed zijn als beide ouders/verzorgers van de kinderen de petitie ondertekenen.

+Read more...

Hoe meer handtekeningen, hoe beter!

Wij hebben gisteravond zelf persoonlijk een brandbrief naar directie en bestuur van Innoord gestuurd (cc ouderraad en MR). Daar is vrij snel een reactie op gekomen vanuit Innoord: "Allereerst dank voor uw reactie nav mijn brief dd 16 april 2019. Er blijkt betrokkenheid uit voor de school en de situatie. Langs deze weg wil ik u informeren dat wij voornemens zijn om een informatie avond te organiseren waar ruimte is voor vragen en toelichting. Op deze avond zal naast het bestuur van Innoord ook de gemeente aanwezig zijn. Zo spoedig mogelijk na de meivakantie wordt u nader geïnformeerd." Er komt dus in ieder geval een informatieavond, let wel; het woord inspraak is hierbij niet genoemd door het bestuur. Wij raden iedereen aan om naast deze petitie ook zelf vanuit eigen persoon een reactie te sturen naar aanleiding van de brief van gisteren. Hoe kort ook, het geeft bij directie en bestuur goed aan dat niet iedereen het met hun beslissing (en de manier waarop) eens is.

2019-04-18