You, the petitioner
Logo petitie goed onderwijs

Onderwijspetitie

32,633 signatures

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse samenleving. Daarom willen wij, ouders van nu en morgen, dat het kabinet structureel investeert in het (basis)onderwijs.

Petition

We

Iedereen die wil dat het kabinet structureel gaat investeren in het (basis)onderwijs.

 

observe

  • Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen.
  • In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028.
  • Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd.
  • Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde docent voor de klas en moeten scholen overstappen naar een vierdaagse schoolweek.

 

and request

om nu snel en structureel te investeren in het primair en voortgezet onderwijs, zodat de problemen niet nog groter worden. Geef de kinderen in Nederland elke dag goed onderwijs en zorg dat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures