You, the petitioner
Schermafdruk 2020 07 18 10.20.15

Onderteken nooit een manifest of open brief!

REDEN VAN AFWIJZING

Helaas, petities.nl is voor petities aan de overheid en dergelijke monopolisten. Uw petitie gaat over een sociale afspraak tussen burgers onderling. De overheid gaat daar niet over.

U bent volledig vrij om andere burgers te overtuigen zich anders, naar uw wens, te gedragen. Als er wetten zijn die dit moeilijk maken kunt u natuurlijk wel een petitie daarover starten.


Bij deze roepen wij, belangrijke denkers van Nederland, iedereen op om nooit en te nimmer een manifest of open brief te ondertekenen.

Petition

We

Belangrijke denkers van Nederland (matig t/m mega-belangrijk).

 

observe

Open brieven en manifesten zijn bespottelijk.

Neem die laatste. In clichés wordt opgeroepen pal te staan voor het vrije debat. Was er iemand tegen het vrije debat?

Open brieven zijn altijd beroerd geschreven, en onnodig. “In 1931, after Albert Einstein’s theory of relativity became famous, a pamphlet was published with the title “100 Authors Against Einstein.” Einstein replied, “Why a hundred? If they were right, one would have been enough.””

 

and request

Of zoals W.H. von der Dunk (vader van belangrijk denker Thomas) schreef: ‘Het ware talent, op welk gebied ook, is individualistisch en steigert van nature tegen elk conformisme en collectivisme.’ Als u enig talent bezit, ondertekent u niet. U bent toch een origineel en belangrijk denker?

Graag achter uw naam aangeven hoe belangrijk u bent (matig t/m mega). Als u een held bent, mag u dat ook noteren.

Onderteken deze petitie! Delen is lief!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amstel, Gooi en Vecht (Hoogheemraadschap) 
Petition desk:
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Jaap Plaisier 
Organisation:

History

Signatures