You, the petitioner

Ondersteun de raad voor het behouden van het voortgezet onderwijs in Kerkrade

215 signatures

De raad van de gemeente Kerkrade heeft kennis genomen van het voornemen van de SVOPL om met ingang van het schooljaar 2012 in Kerkrade geen middelbaar onderwijs te huisvesten, anders dan een vmbo-t locatie. De raad betreurt deze gang van zaken en roept inwoners op deze petitie te ondertekenen.

Petition

We

Scholieren Ouders Inwoners Besturen overige onderwijsinstellingen Maatschappelijke instanties Overige sympathisanten

 

observe

Dat het voor Kerkrade van 'levensbelang' is om nu en in de toekomst volwaardig voorgezet onderwijs te kunnen blijven bieden aan haar inwoners. We zijn dan ook van mening dat zowel gemeenten als onderwijsstichtingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin dragen en zorg dienen te dragen voor een evenwichtige spreiding en huisvesting van het voortgezet onderwijs in de regio Parkstad Limburg.

 

and request

Het college en de betrokken onderwijsinstellingen in overleg te treden om tot een gezamenlijke visie te komen over de spreiding en huisvesting van het voortgezet onderwijs in de regio Parkstad Limburg; En verzoeken SVOPL in afwachting van nieuw te ontwikkelen spreidingsbeleid het voorgenomen besluit tot sluiting van de locatie Holz niet om te zetten in een definitief besluit.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-16 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Raad Kerkrade 
Organisation:
Gemeente Kerkrade 

History

Signatures